Helgeland Kraft Nett er blitt Linea

Fredag 30. oktober 2020 er blitt en merkedag i vår historie. Da skiftet vi navn til Linea

Med navneendringen er vårt mål å bli mer synlig i forhold til viktige samfunnsoppgaver

  • Sørge for at våre kunder alltid har strøm i stikkontakten.
  • Utvikle miljøvennlige løsninger for elektrifiseringen av Helgeland.
  • Ha tettere og bedre dialog med våre kunder, samarbeidspartnere og eiere.
  • Utvikle oss som en kompetansearbeidsplass.
  • Bidra til lokal verdiskapning

Våre informasjons- og kontaktflater

  • Internettsider: www.linea.no
  • Epost: post@linea.no
  • Telefon: 75 10 04 00
  • Fakturaer til Linea sendes enten som EHF, eller som PDF til faktura@linea.no

Vi gleder oss til å videreutvikle Helgeland i samarbeid med dere, i et samfunn som blir stadig mer elektrisk. Det er vår jobb å tilrettelegge for en grønn framtid.

Bakgrunnen for navneskiftet med mere er nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille som trer i kraft 1. januar 2021.

Vi er fortsatt en del av konsernet Helgeland Kraft og eies av våre 14 fantastiske kommuner på Helgeland.