Bygge, endre, grave eller tilkobling til nettet

Normalt sett skal installatør kontaktes hvis du ønsker strøm til ditt nybygg eller ønsker å gjøre endringer på eksisterende.

Les mer på disse sidene og få nyttig informasjon for hvordan du går frem.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at estimerte kostnader fra oss ved nytilknytning og endringer kommer skriftlig. Eventuelle muntlige samtaler rundt kostnadsbildet er ikke bindende.

Endre på eksisterende

Grave og arbeid ved høyspentanlegg

Nytilknytning

Byggestrøm

Endre sikring / antall faser

Forespørsel elektrifisering