Bygge, endre, grave eller tilkobling til nettet

Som resten av landet skal også Helgeland elektrifiseres. Linea merker stor pågang fra private og bedrifter som ønsker å koble til nye anlegg til vårt linjenett, og mange gjør endringer av eksisterende anlegg.

For å få en god og effektiv håndtering av din sak gir vi deg viktig informasjon for hvordan du må gå frem.

Her finner du også viktig sikkerhetsinformasjon for hvordan du skal opptre nært våre anlegg.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at estimerte kostnader fra oss ved nytilknytning og endringer kommer skriftlig. Eventuelle muntlige samtaler rundt kostnadsbildet er ikke bindende.

Mindre anlegg

Større anlegg

Sikkerhet rundt våre strømanlegg