Byggestrøm

Linea leier ikke ut byggestrømskap, og ta derfor kontakt med en installatør for å ivareta dette.

Byggestrømskap kan stå tilkoblet Linea sitt nett inntil 24 måneder. Ut over dette må det gjøres særskilte avtaler.

Følgende firma er godkjent for å etablerer byggestrøm: