Endre på eksisterende

Ønsker du å erstatte luftledninger med jordkabler, få montert flere målere eller flytte stolper, skap, jordkabler og lignende. 

Hva ønsker du å gjøre:

 

Flytting av stolper, linjer, skap eller jordkabler

Endre antall målere

Ombygging fra luft til kabel

Rive