Flytting av stolper, linjer, skap eller jordkabler

Ønsker du flytting av et eksisterende anlegg kan du fylle ut skjemaet på denne siden.

Linea er i all hovedsak netteier for alle de eksisterende strømkabler frem til kundens måler.

Dersom du av en eller annen grunn ønsker flytting / endring /  fjerning av et eksisterende anlegg tilhørende Linea må vi kontaktes i godt tid på forhånd.

Vi foretar ombygging, flytting og eller fjerning av anlegg for bestillers regning, dersom ikke annen avtale er inngått.

Dette ihht §3 i  EBL’s standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

Fyll ut skjemaet for å få et pristilbud på det du ønsker å ha flyttet. Vi oppfordrer å legge ved bilder av hva du ønsker å ha flyttet.