Rive

Kontakt installatør hvis du skal rive bygg og bygge nytt.

Skal bygget rives uten å bygge nytt må vi kontaktes via skjemaet under.

Eventuelle luftledninger eller jordkabler må frakoples og sikres slik at de ikke medfører skade på personer eller Lineas anlegg under og etter at rivningen er ferdig.

Selv om bygget har stått strømløst lenge kan det fortsatt være målere i bygget  og spenning på tilførselsledninger. Måler må i slike tilfeller innleveres Linea og luftledninger eller jordkabler må frakoples.

Fyll ut skjema i god tid før eventuell rivning skal skje.