Endre antall målere

Dersom du ønsker å endre antallet målere i bygget ditt ved enten å installere flere målere, eller fjerne eksisterende målere, må du ta kontakt med installatør.

Installatøren må involveres for å melde endringer til Linea før en elektriker kan foreta en omkopling inn i bygget.

 

Fyll ut skjema for forespørsel