Ombygging fra luft til kabel

Kontakt installatør dersom du ønsker å legge om inntaket ditt fra luftstrekk til jordkabel.

De fleste installatørene i området har avtale med Linea og vil ordne det praktiske.

Installatøren avtaler arbeidet med bruk av installasjonsmelding til Linea, utfører arbeidet og står ansvarlig for legging av kabel i henhold til avtalen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

Kabelgrøft graves i samråd med installatør.