Grave og arbeid ved høyspentanlegg

Skal du grave i bakken eller utføre en aktivitet nærmere en 30 meter til våre høyspentlinjer?

Slik går du frem for både å ivareta din sikkerhet og unngå et større strømbrudd og skader på våre anlegg.

Påvise kabel og sikkerhetsmann

Gå til www.gravemelding.no eller ring Gravmeldingstjenesten telefon 09146. Du bør ha klart stedsnavn, gateadresse og eventuelt gårds- og bruksnummer.

Når det er strømkabler i bakken der du skal grave, kan det være behov for sikkerhetsmann i forbindelse med gravearbeid.

Dersom kabler skal undergraves eller flyttes på må det bestilles en sikkerhetsvurdering og eventuelt sikkerhetsmann fra oss. Fyll ut skjemaet under.

Vær oppmerksom på at det er en bestillingstid på inntil en uke for slike tjenester.

Arbeid nært våre høyspentlinjer

Fyll ut skjemaet under for en sikkerhetsvurdering hvis du skal arbeide nært våre høyspentlinjer. Eksempler kan være felling av trær eller arbeid under eller innenfor 30 meter rundt våre linjer.

Vi gjør en behovsvurdering på om det skal være en sikkerhetsmann fra oss under arbeidet.

Varsle arbeid nært våre linjer eller kabler

Hva skal gjøres?