Nytilknytning

Kontakt installatør ved tilkobling av enkeltbygg til vårt linjenett. 

Linea har avtale med installatører/elektrikere  om å utføre arbeid i nettet på vegne av nettselskapet. Denne ordningen gjør at vi får en mer effektiv arbeidsprosess og gjør det enklere for både installatør/ elektriker og deg som kunde.

Når du kontakter elektrikker kan du gjerne høre om de er prekvalifisert av oss. 

 

 

Kostnader ved nytilknytning

Nytilknytning av en ny bolig eller fritidsbolig

Ny bolig utenfor tettbygd strøk / regulert området

Nytilknytning av flere boliger / hytter i samme område

Nytilknytning av større bygg