Kostnader ved nytilknytning

Linea har plikt til å tilby alle tilgang til strømnettet, så lenge du som kunde er villig til å betale.

Nettselskapene har en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til strømnettet, så lenge kunden er villig til å betale kostnaden det er å knytte seg til det eksisterende strømnettet.

Kostnaden kunden må betale kalles et anleggsbidrag og reguleres av myndighetene ved NVE. Les mer om prinsippene rundt anleggsbidrag og klagemuligheter på NVEs nettsider.

Størrelsen på kostnader avhenger av flere faktorer som:

  1. Avstand fra bygg/anlegg som skal knyttes til linjenettet
  2. Om det er behov for å forsterke eksisterende nett (kapasistetsbegrensninger)
  3. Hvis det er flere som ønsker strømtilknytning samtidig, blir kostnadene fordelt på flere.
  4. Egeninnsats (f.eks. grave ned eventuell jordkabel)

Når det elektroniske skjemaet er sendt inn til oss, vil du få tilbake et tilbud med estimerte kostnader.

Les også mer under "Spørsmål og svar" hvordan saksgangen er, og annen nyttig informasjon rundt nytilknytning til det eksisterende strømnettet på Helgeland.