Ny bolig utenfor tettbygd strøk / regulert området

Dersom du har planer om bygging i et område langt fra annen bebyggelse kan kostnader (anleggsbidraget) for fremføring av strøm bli betydelig.

I slike tilfeller kan et være greit å ta kontakt med Linea først for å få et estimert anleggsbidrag, vi anbefaler at dette gjøres før en går for langt med selve byggeprosessen.

Dette sendes da inn via skjema på nettsiden og vil normalt bli behandlet i løpet av 1.mnd.