Nytilknytning av en ny bolig eller fritidsbolig

Du kontakter en installatør (elektriker) som kan installere det elektriske anlegget i boligen din.

Installatøren trenger kundeopplysninger (fakturaadresse, fødselsdato, epost og mobilnummer) slik at han kan bestille montasje av måler for deg. Han sender så en forhåndsmelding til Linea

Når forhåndsmeldingen er mottatt vil vi sende ut brev om anleggsbidrag. Anleggsbidrag må elektronisk aksepteres og betales.

Installatøren er din kontaktperson og er den som har dialogen med Linea. Så snart installatøren har sendt inn fullstendig ferdigmelding blir måler montert.

Prosessen mellom installatøren og Linea

  • Installatøren sender en forhåndsmelding til Linea som beskriver ønsket leveranse til installasjon.
  • Vi behandler meldingen og gir installatør tilbakemelding om gjeldende tekniske verdier.
  • Vi sender brev om anleggsbidrag til deg som kunde.
  • Ved aksept og forskuddsbetalt anleggsbidraget til oss vil prosessen med fremføring bli satt i gang hos oss.
  • Eventuell graving for kabel på kundens eiendom kan besørges av kunden selv.
  • Når boligen er helt ferdig vil installatøren sende inn en ferdigmelding til oss. Når ferdigmelding er mottatt vil måler bli montert.