Nytilknytning av flere boliger / hytter i samme område

Dersom det finnes flere som ønsker strøm i et avgrenset felt/område, anbefales det at Linea kontaktes av en felles representant for alle interessentene.

En slik koordinering vil bidra til enklere kommunikasjonsflyt og raskere fremdrift. Det vil også sikre at rett dimensjonert infrastruktur bygges til rett tid og sted.

For effektivt å kunne behandle en forespørsel, plan etc., er vi avhengig av å ha riktig underlag slik at vi slipper å bruke unødig tid til innhenting av opplysninger i saken. I den anledning har vi utarbeidet et skjema med punkter som må fylles inn og sendes med forespørselen.