Større anlegg

Gjelder for utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt 

Du som kunde/utbygger må så tidlig som mulig kontakte Linea via vårt elektroniske skjema på denne siden. 

Et annet godt råd fra oss er at dere snakker med kommunen for å se om man kan få til samkjøring med andre planer for næringslivet. Dette kan bli billigere for dere og fører til at vi som nettselskap bygger rett kapasitet i linjenettet.

Noen ganger kan man redusere kostnadene ved å tilknytte seg et annet sted. Noen lokasjoner kan være enklere, raskere og billigere å koble til vårt nett enn andre plasser.
Derfor er samarbeid mellom oss, kommune og deg som utbygger viktig i en tidlig fase.

Benytt søknadskjema under for å beskrive dine planer og om du er i en sonderingsfase eller klar for etablering.

Lykke til.

Henvendelsen gjelder (Kan velge flere)