Det Lokale Eltilsyn

Som netteier er Linea pålagt å føre tilsyn med de elektriske anlegg som er tilkoblet vårt strømnettet. Denne oppgaven utføres av Det Lokale Eltilsyn (DLE).

DLE utfører kontroll og tilsyn med alle typer elektriske anlegg og bedrifter. Vi kontrollerer også installatører. 

DLE driver elsikkerhetsarbeid etter bestilling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB er en offentlig tilsynsmyndighet og er faglig overordnet DLE.

Informasjonsarbeid om elsikkerhet

Blant oppgavene til DLE er også informasjonsarbeid om elsikkerhet. Dette arbeidet omfatter blant annet:

 • Grunnskolene: Tilbud om informasjon til elever på 6. - 9. trinn
 • Elsikkerhet for eldre: Med spesielt fokus på at stadig flere eldre bor lengre hjemme
 • Messer og stand: Vi deltar på boligmesser, landbruksmesser og arrangementer ved åpen brannstasjon
 • Aksjon boligbrann: DLE deltar i den landsomfattende aksjonen i samarbeid med det lokale brannvesnet. Aksjonen arrangeres årlig første uken i desember

Spørsmål og svar om elsikkerhet

 • Kan det være farlig å lade el-bilen hjemme?

  Ja, dersom du bruker vanlig stikkontakt er det stor sjanse for varmgang i plugg og stikkontakt.

  For mer informasjon:

 • Utføres periodiske kontroller på elektriske anlegg?

  Ja. DLE utfører periodiske kontroller i bolighus, leiligheter, hytter, landbruk, næringsbygg ihht instruks fra DSB og lokal risikovurdering, og informerer samtidig om elsikkerhet.

  Anlegget kontrolleres med målinger og visuell kontroll med fokus på brannfare og berøring (elektrisk støt). 

 • Fører DLE kontroll med nye elektriske anlegg?

  Ja. 

  DLE utfører kontroll på nye elektriske anlegg ihht instrukser fra DSB. Anleggene kontrolleres ved målinger og visuell kontroll, samt gjennomgang av dokumentasjon på det elektriske anlegget. 

  Elektroentreprenører er pliktig å levere dokumentasjon på alle nye prosjekter og elektriske anlegg leverte til kunde.

 • Kan jeg tipse DLE om elektriske anlegg som er i dårlig forfatning?

  Ja. Dersom du har mistanke om at et elektrisk anlegg ikke tilfredstiller forskrifter og regler, eller at det kan utgjøre en direkte fare, kan du sende et tips til DLE som vil vurdere om det bør foretas en kontroll på det aktuelle anlegget. 

  Du kan sende bekymringsmelding på e-post dle@helgelandkraft.no

 • Er det farlig å ha jordfeil på et elektriske anlegg?

  Ja. Dersom du er tilkoblet et elektrisk anlegg uten jordfeilbryter kan faren for brann eller elektrisk støt øke. Dette gjelder enten det er snakk om en jordfeil i ditt hus, eller en jordingsfeil på transformatorkretsen huset ditt er tilkoblet.

 • Anbefales det å bruke skjøteledning dersom belastning er over 1000 W?

  Nei. Det er en god regel å kun benytte skjøteledninger der belastningen er lav. Det vil si der belastningen ikke overstiger 1000 W. 

  Når DLE avdekker skader på elektriske produkter grunnet varmgang og bruk av skjøteledning, så er dette ofte knyttet til elektriske produkter med høy spenning.

  Disse elektriske produktene er mest utsatt:

  • Varmtvannsbereder
  • Oppvaskmaskin
  • Vaskemaskin og tørketrommel
  • Varmeovner
  • Platetopp til komfyr
  • Stekeovn
 • Kan jeg bruke frittstående oljeovner og vifteovner til oppvarming?

  Ja, men - det anbefales ikke å benytte frittstående oljeovner og vifteovner til oppvarming dersom du ikke er tilstede eller legger deg til å sove. Årsaken til dette er at oljeovner er utsatt for lekkasjer. Dersom det skjer er faren for varmgang og branntilløp stor.

  Til oppvarming av rom anbefales det derfor gjerne veggmonterte panelovner med termostat.

 • Hva er det smart å tenke på når man monterer lys og bytter lyspærer?

  Når du skifter pære eller lampe er det viktig å montere riktig type. Pæren må ikke ha større effekt enn lampesokkel er godkjent for. 

  I innfelt belysning (downlight med halogenlamper) er det viktig å montere pærer som ikke sender varmen inn i taket, men ut i rommet. Sjekk merking på downlight og den nye pæren du kjøper.

  I dag monteres det mest LED-lamper/armaturer. Fordelen med disse er at de avgir lite varme og har lang levetid.

 • Er nye sikringsskap mer trygg enn gamle?

  Gamle sikringsskap med skrusikringer er ofte utsatt for varmgang og ofte berøringsfare. Slike skap/sikringer inneholder heller ingen ekstra form for sikkerhet ihht dagens krav.

  Nye skap derimot har sikringer med jordfeilbrytere som kobler ut sikringskurser som har feil. Dermed reduseres brannfaren og faren for støt. I tillegg har slike skap overspenningsvern som beskytter elektrisk utstyr mot for høy spenning. Utstyr som TV, elektronikk m.m. er dermed bedre beskyttet. 

  Har du et gammelt sikringsskap med skrusikringer anbefaler vi deg å renovere sikringsskapet. Les mer om sikringsskap på elsikkerhetsportalen.no.

 • Hva er det største problemet knyttet til elsikkerhet?

  Varmgang i elektriske produkter er et av de største problemene knyttet til elsikkerhet. Blant annet står tørrkoking på komfyr/platetopp for over 10% av brannene i Norge. Varmgang i ladere er også et problem, mest kjente i media for tiden er brann i iPhone-ladere.

 • Hva kan du selv og montere av elektriske anlegg?

  Der finnes et eget lovverk som regulerer hva du som ufaglært selv kan utføre av arbeid tilknyttet et elektrisk anlegg.

  Vi anbefaler deg å sjekke dsb.no for oppdaterte regler og lover.

 • Kan jeg bli økonomisk skadelidende ved feil på elektrisk anlegg?

  Ja. Du kan risikere avkorting i forsikring hvis elanlegget ditt ikke var i orden og forårsaket brann. Har du fått pålegg om utbedring av elanlegg og ikke utbedret feilene, kan det også gi avkorting.

  DLE har egne brannetterforskere som bistår politiet ved brann. Du kan lese mer om brannetterforskning på elsikkerhetsportalen

 • Anbefales det å ha jording av det elektriske anlegget?

  Ja. Jording er viktig for å unngå og beskytte deg mot farlige strømgjennomgang og overspenninger. Har du byttet vannledning inn til huset ditt til plastrør, da er det nok lurt å snakke med en installatør om jordingsanlegget ditt.

  Du kan lære mer om jording på elsikkerhetsportalen.no.

 • Driver DLE opplæring av skolebarn om elsikkerhet?

  Ja, i DLE underviser vi skoleelever på Helgeland som går i grunnskolen (6. - 9. trinn) om elsikkerhet. 

  Elevene får minimun to timer undervisning om elsikkerhet i hjemmet og forsvarlig bruk av elektriske produkter. Tema som brannfare og elektrisk støt tas også opp og elevene blir lært opp i hvordan de trygt kobler på skjøteledninger.

 • Tilbyr DLE kurs i elsikkerhet for eldre?

  Ja. Gjennom et eget kursopplegg for hjemmesykepleie og omsorgstjenesten i kommunene på Helgeland jobber DLE med å formidle hva disse bør hjelpe våre eldre med for at de skal få et elsikkert hjem. 

  Komfyrbranner skjer hyppig og eldre er spesielt utsatt for dette. Derfor anbefaler vi at eldre får installert komfyrvakt slik at komfyren kobler ut før det tar fyr eller oppstår en farlig situasjon. Lær mer om komfyrvakt på brannvernforeningen.no 

 • På hvilke måter informerer DLE om elsikkerhet?

  I tillegg til at vi arrangerer egne kursopplegg for skoleelever i grunnskolen og lærer opp hjemmesykepleien og omsorgstjenesten på Helgeland, stiller vi opp for å informere ved ulike arrangementer og med kampanjevirksomhet.

  Eksempelvis deltar vi med stands på bolig-, båt- og jordbruksmesser på Helgeland. 

  I tillegg deltar DLE på kampanjene Brannvernuka, Åpen Dag på brannstasjon og Aksjon Boligbrann. Du kan lære mer om dette arbeidet på brannvernuka.no og sikkerhverdag.no.