Strømbrudd og strømsbruddskartet nede

Vi opplever en del korte strømbrudd i dag lørdag. Det meste skyldes sterke vindkast som slår sammen linjene.
Våre stømbruddskart er dessverre nede for øyeblikket men vi jobber for å få disse opp igjen.
Observerer dere farlige situasjoner må dere ringe vår feilmeldingstelefon 75 10 07 51.