NEK 399

NEK 399 skal benyttes ved tilknytning av nye bygninger og ved større ombygginger

Gjelder tilknytning av alle typer bolig- og næringsbygninger i lavspent distribusjonsnett.

Normen bør i størst mulig grad benyttes ved ombygging og renovering.                            Normen skal anvendes dersom hele det elektriske anlegget bygges nytt. 

 

Fordeler med tilknytningsskap:

Fri plassering av innvendig skap.

Bedre plass i eksisterende skap ved bruk av tilknytningsskap.

All service på måler kan foregå uten oppmøte av boligeier.