Forstyrrelser i strømnettet

Onsdag den 3. mai kl 15:36 var det forstyrrelser i strømforsyningen i en kort periode, og som kunne merkes hos deler av vår kundemasse på Helgeland.

Hendelsen startet i sentralnettet som Statnett har ansvaret for. Etter dialog med Statnett og egne interne granskninger ser vi at hendelsen har ført til en cirka 4 sekunders spenningsstigning i strømnettet på opp mot 299 volt i deler av linjenettet.

Normal spenning skal være på 230 Volt +/- 10 %, som gir en øvre grenseverdi på 253 Volt. Det er forskrift om leveringskvalitet som beskriver kravene, og det skal sies at elektrisk utstyr er laget for å tåle mer enn det forskriftskravet har satt rundt spenning.

 

Ødelagt utstyr – erstatning

Har du mistanke eller konstatert at elektronisk utstyr er ødelagt, anbefaler vi at du bruker ditt forsikringsselskap for å håndtere taksering og utbetaling av erstatning.

Vi gjør oppmerksom på at i mange tilfeller kan det bare være en sikring som er røket i elektronikken eller en restart som trengs, og derfor kan det være lurt å få forsikringsselskapets takstmann, elektriker eller elektroverksted til å undersøke skadeomfanget.

Det er viktig at du tar vare på all dokumentasjon rundt håndtering av skaden, inklusive kostander med elektriker/elektroverksted.

Den forhøyde spenningen skulle ikke ha oppstått og derfor vil også egenandelen bli dekket som berørte kunder har hos forsikringsselskapet, hvis dokumentasjonen er på plass og målingene viser overspenning i dette området.

Når ditt forsikringsselskap har behandlet din sak så vil de sende et såkalt regresskrav til ansvarlig aktør.  Dette er noe du ikke behøver å tenke på.

 

Har ikke forsikring / ønsker ikke å bruke

Hvis man ikke går via sitt forsikringsselskap som vi anbefaler så kan utgiftene sendes direkte til oss i Linea, via epost: post@linea.no. Da er det spesielt viktig at all dokumentasjon er vedlagt, og gjerne med bilder at ødelagt elektronikk.

Dokumentasjonskrav:

  1. Skriv noen ord hva som ble skadet, og adressen (eventuelt målernummer som finnes på faktura)
  2. Dokumentasjon på at skaden skyldes høy spenning. Dette kan for eksempel elektriker og/eller elektroverksted gi deg.
  3. Ta gjerne bilde(r) av skaden.
  4. Kopi av faktura på reparasjon av skaden.
  5. Kontonummer som eventuelt erstatningsbeløpet skal utbetales til.

På vegne av alle berørte kunder beklager Linea denne hendelsen.