Informasjon rundt kompensasjon ved strømbrudd, elsikkerhet og ved skader

Vi har nettopp avsluttet en hektisk væruke både for Linea og våre kunder. Her følger viktig informasjon som kan være nyttig å lese og handle på.

Vi oppfordrer hyttekunder til å inspisere sine eiendommer for å forsikre seg om at jordfeilbrytere ikke har koblet ut strømforsyningen.
Vi ønsker også fortsatt tips fra dere dersom dere ser forhold rundt vårt linjenett som krever vår oppmerksomhet, for eksempel trær som truer linjene våre.

Automatisk utbetaling av kompensasjon ved langvarige strømavbrudd

Dersom din bolig eller fritidseiendom har opplevd strømbrudd som har vart i over 12 timer, har du rett til kompensasjon fra oss i Linea. Dette håndterer vi automatisk, men vi anbefaler at du tar notater angående dato og klokkeslett for den aktuelle perioden. Dette kan være nyttig for å sikre at du mottar den kompensasjonen du har krav på.

På grunn av alle utfordringene i strømnettet i forrige uke i forbindelse med ekstremværene, må vi gjennomgå og kvalitetssikre hvem som er berettiget kompensasjon. Alle nettselskap har en frist på 12 uker for å fullføre denne prosessen.

VIKTIG: Utbetalingen til berørte kunder vil gjennomføres ved fratrekk på faktura. Noen av kompensasjonene vil bli inkludert på fakturaen i mars, mens hoveddelen vil bli trukket fra fakturaen som sendes ut i april.

Kompensasjonssatser per målepunkt er som følger:

• For husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, deretter 40 kroner per påbegynte time inntil strømmen er tilbake.

• For fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, deretter 10 kroner per påbegynte time inntil strømmen er tilbake.

Les mer om ordningen her.

 

Skader i forbindelse med ekstremværene

Slike hendelser kan ha forårsaket skader på enkelte eiendommer, vannskader og mulig ødelagt mat i frysere. Vi ønsker å informere om at når slike naturhendelser inntreffer, er dette dessverre utenfor vår kontroll som nettselskap. I utgangspunktet er vi ikke erstatningspliktige for skader som oppstår som følge av ekstremvær.

For å sikre at du får den nødvendige bistanden og erstatningen for eventuelle skader, oppfordrer vi deg sterkt til å ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Forsikringen din er det beste verktøyet for å dekke tap og gjenopprette skader forårsaket av naturkatastrofer.

Vi forstår at situasjonen kan være utfordrende, og vi er her for å støtte deg så langt vi kan. Vi setter pris på din forståelse for at ekstreme værhendelser er uforutsette og ligger utenfor vårt kontrollområde som nettselskap.

Viktig å tenke elsikkerhet

Mange av våre kunder opplevde strømbrudd, lynaktivitet, og noen tilfeller av overspenninger på strømnettet. Derfor ønsker vi å oppfordre våre kunder: Gjennomfør en kontroll av det elektriske anlegget ditt

Vi vil ikke skape unødig bekymring, men å utføre en sjekk kan være klokt både for boligen og eventuelle fritidseiendommer. Med det varierte været som preget Helgeland sist uke, er det fornuftig å undersøke for sotspor, brentmerker, og lukt som kan indikere behov for en elektrikers gjennomgang av anlegget ditt.

I Tosbotn slo et kraftig lyn ned på lørdagskvelden og forårsaket flere skader hos beboere i området. Hos en av våre kunder fulgte lynet en ubrukt telefonkabel. Vi oppfordrer derfor til å fjerne elektriske ledninger og kabler som ikke lenger er i bruk. Lynet kan ta uforutsigbare veier ned til jorden.

Her er en enkel sjekkliste som kan være til hjelp. Om du finner det utfordrende å gjennomføre sjekken selv, oppfordrer vi deg til å be om assistanse fra en vennlig nabo eller slektning 😊:

  • Sjekk sikringsskapet for lukt, sot, og brennmerker.
  • Har du overspenningsvern (sterkt anbefalt, og krav i nye anlegg), kontroller om det har slått ut ved overspenninger. Hvis det har gjort det, må det byttes. Du kan se en veiledende video for sjekk av overspenningsvern på YouTube: https://www.youtube.com/shorts/i1FdWfx5F6Q?feature=share.
  • Sjekk at hovedsikringen ikke har fått skader. • Inspeksjon av kontakter, skjøteledninger, lysbrytere, etc. for sot- og brennmerker.
  • Vi anbefaler også å foreta en grundig sjekk av elektrisk utstyr, som frysere og annen elektronikk. Dette gjelder spesielt for fritidseiendommer, hvor man ikke er til stede hele tiden.

Vi oppfordrer alle til å ta denne viktige kontrollen for å sikre elsikkerheten.

Vi takker alle for samarbeidet.

Har du sett vår stemningsrapport fra to av våre montører, som har stått på sammen med resten av Linea.
Vårt samfunnsoppdrag er blant annet å sørge for at du alltid har strøm i stikkontakten. Det var utfordrende under ekstremværuken, men ingen gir opp hos Linea.