Linea utfører en kundeundersøkelse fra 5. september

I samarbeid med Norsk Gallup vil Linea i denne uken starte utsendelse av en kundeundersøkelse til et tilfeldig utvalg av våre nettkunder. Forespørselen vil bli sendt pr SMS.

Hvis du er en av de utvalgte er dine tilbakemeldinger viktige for Linea i vårt arbeid med å betjene deg som kunde på en best mulig måte. Derfor er det av stor betydning for oss at du setter av noen minutter til å svare på spørsmålene.

Trekning av premier

Som en takk til de som besvarer undesøkelsen vil Norsk gallup trekke ut 10 kunder som får følgende premie:

  • Linea tursekk, termokopp (Stanley), og noen buffer

Slik vil kundeundersøkelsen foregå:

  • Linea vil sende ut SMS til tilfeldige nettkunder, men det er Norsk Gallup som står for datainnhentingen. Norsk Gallup er Kantar sitt selskap, og Kantar vil analysere og utarbeide en rapport til Linea basert på de svarene som kommer inn.
  • Det vil ikke være mulig for Linea å se hva den enkelte har svart.
  • Har du spørsmål kan du kontakte Eva Fosby Livgard i Kantar på e-post eva.fosby.livgard@kantar.com, eller Frode Dorp i Linea på e-post: frode.dorp@linea.no eller mob: 970 63 806. 

Til slutt er det viktig for oss å si at Norsk Gallup er ledende på datainnhenting i Norge, og gjennomfører undersøkelser for både offentlige og private organisasjoner og bedrifter. Norsk Gallup forholder seg til enhver tid til gjeldende lover og regler, samt bransjens etiske retningslinjer.

Her er en lenke til Norsk Gallup sine retningslinjer for ivaretakelse av personvern: http://tns-gallup.no/om/norsk-gallup/personvern/.