Nettleie prisene justeres fra 1. juli

Som mange andre nettselskap har varslet, må også Linea sette opp nettleien fra 1. juli. Økt behov for investeringer i linjenettet, renteoppgang og generell prisstigning er hovedårsakene til at Linea nå justerer nettleien.

For en normal husholdningskunde vil økningen innebære en økning på 8,- kr per måned i kapasitetstrinnet, og energileddet vil øke med 0,7 øre/kWh. På månedsbasis vil dette utgjøre en økning på cirka 18 kroner for en husholdningskunde med årsforbruk på 20.000 kWh. 

Elektrifiseringen av samfunnet for å nå klimamålene gir økt behov for å oppgradere i linjenettet på Helgeland. Linea har rekordmange henvendelser fra både store industriaktører, men ser også en økning fra privatpersoner som trenger mer strøm til å lade elbilene. 

-Vi ser at deler av strømnettet som ble bygd på 50-60 tallet har for liten kapasitet når elektrifiseringen av samfunnet nå har tatt skikkelig av. Våre investeringsbehov i årene som kommer er formidable for at strømnettet kan legge til rette for at ferger, tungtransport og mye annet kan bli mer klimanøytral, sier daglig leder i Linea, Steinar Benum. 

Linea merker at kostnadsnivået for selskapet stiger når investeringene tiltar og materiellpriserstiger med den generelle inflasjonen som oppleves i samfunnet.Rentehevingene gjør det også dyrere for Linea å låne penger i markedet for å ha kapital til vedlikehold og bygge mer nettkapasitet. 

-Det er viktig for oss utnytte kapasiteten i linjenettet bra som mulig slik at vi kan minimere kostbare oppgraderinger. Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året der vi bruker mest strøm. Klarer vi å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare investeringer i strømnettet vårt. Bare ved å lade elbiler smartere, kan samfunnet ifølge NVE spare 11 milliarder i investeringer, og altså bidra til at nettleien ikke øker mer enn nødvendig, avslutter Benum 

Nettleiepriser fra 01.07.2023