Nettleien reduseres fra 1. april

Linea setter ned nettleien med flere titalls millioner kroner fra 1. april for alle private- og næringslivskunder på Helgeland. Les hvor mye dette vil utgjøre for en vanlig husholdningskunde.

Bakgrunnen for at nå Linea justerer ned nettleieprisene har en todelt årsak. Statnett reduserer nettleien for sentralnettet, samt at andre forutsetninger har endret seg siden nettleien ble beregnet i november.

- I februar annonserte Statnett at deres nettleie for sentralnettet justeres ned med totalt nærmere fire milliarder kroner på landsbasis fra 1. april. Alle nettselskap og deres kunder betaler en andel av kostnadene i sentralnettet, og denne reduksjonen utgjør rundt 33,7 millioner kroner i vårt nettleiegrunnlag, sier daglig leder i Linea, Steinar Benum.

-Når vi hvert år skal fastsette nye nettleiepriser for kommende år, er det mange faktorer som ligger til grunn og som vi lager et budsjett på. Dette er blant annet hva vi tror det totale forbruk av strøm blir på Helgeland for 2022, kraftpriser, temperatur, antall kunder og mange andre parametere. Vi vil aldri klare å treffe på disse og dermed vil vi enten opparbeide en mer- eller mindreinntekt, forteller Benum.

Nå har vi oppdatert prognosen på tillatt inntekt, og ser at vi må justere ned tariffene med 19,5 millioner kroner som følge av endrede kraftpriser, rente og konsumprisindeks.

I sum justerer Linea derfor ned nettleien med rundt 53 millioner kroner fra 1. april, der denne reduksjonen blir tatt på fastbeløpet.

- Det månedlige fastbeløpet for en husholdningskunde vil bli justert ned med 96,- kroner, fra 320,- til 224,- kroner. På de 9 gjenværende månedene utgjør dette 864,- kroner. Vi håper denne gode nyheten merkes, og for de som har flere hus eller fritidseiendom vil besparelsen bli på mange tusen kroner, sier Steinar Benum.

Forbruksavgiften stiger

Som et tiltak mot de høye strømprisene vedtok regjeringen å senke den statlige avgiften forbruksavgift i de tre første månedene i 2022. Fra 01.01.2022 til 31.03.2022 har avgiften vært på 8,91 øre/kWh (redusert fra 16,69 i 2021). Fra 01.04.2022 øker forbruksavgiften til 15,41 øre/kWh.

Husholdninger og bedriftskunder betaler generelt full forbruksavgift.