Ny nettleiemodell fra 1. juli 22

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Målet er å utnytte strømnettet bedre ved å jevne ut forbruket. Da kan vi unngå dyre investeringer og unngå at nettleien blir høyere enn nødvendig. Samtidig begrenser vi miljøinngrep.

Gjennom våren har flere nettselskap og kundeorganisasjoner snakket sammen, og kommet frem til felles enighet om modell for ny nettleie.

Mer rettferdig nettleie

Ny nettleie skal belønne kunder som jevner ut forbruket og reduserer "toppene" i strømforbruket sitt. 

I tillegg får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm. 

 Kreditering animasjon: ©Elvia - Fluks

Kunder med mindre leiligheter og fritidseiendommer kommer bedre ut med den nye nettleien, hvis du ikke må ta hensyn til elbillading. Vanlige eneboligeiere kommer også ut rundt den samme nettleiekostnaden som før, men litt avhengig av hvordan forbruksmønsteret er.

Offentlige avgifter utgjør fortsatt en større andel av nettleia og er innbakt i nettleieprisene.  Det er forbruksavgift til staten, og en egen avgift pr. kWh som går til Enova. Næringskunder har også moms på nettleien, og da utgjør de offentlige avgiftene cirka halvparten av nettleiekostanden. Det skjer ingen endringer i de offentlige avgiftene som følge av ny nettleiemodell.

Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover.

Hvorfor ny nettleiemodell?

Se vår film om hvorfor det er behov for ny nettleiemodell.

 

Nye nettleiepriser fra 1.7.2022

Den nye nettleie modellen gjelder for alle kunder/anlegg som har et årsforbruk under 100.000 kWh per år.

Alle priser er ekslusiv MVA og offentlige avgifter
 • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. Den timen i løpet av ett døgn der du bruker mest strøm blir døgnmaksen.
 • Energileddet per kWh er kostnaden du betaler for hvor mye strøm som er fraktet til deg gjennom strømnettet.  

Eksempel: En panelovn på 1 000 Watt som står på fullt i en time vil utgjøre 1 kWh på forbruket den aktuelle timen. Står panelovnen bare på ett kvarter vil dette bare utgjøre en fjerdedel, altså 0,25 kWh. Greit å vite 😊.

Få bedre oversikt over ditt strømforbruk

Linea har utviklet en nettleiekalkulator som viser deg hvordan du kommer ut mellom gammel- og ny nettleiemodell fordelt pr måned, der ditt forbruk de siste 12 månedene ligger til grunn med dagens nettleiepriser.  Du vil også se hvilke månedsmakser du har hatt de siste 12 månedene fordelt pr måned vist i kapasitetstrappen.

Kalkulatoren finner du «Min side» på vår nettside. Vi har registrert mobilnummer på de fleste kundene, slik at du kan logge deg inn med engangspassord på SMS. Det er også mulig å opprette bruker på «Min side».

Varslingstjeneste når du bruker for mye strøm

«Min side» vil det etter hvert bli mulig å bestille varsling på e-post/sms når forbruket ditt overstiger en valgt grense (f.eks. 10 kW). Dennee skal etter planen være på plass rundt 1. juli, og vi vil sende ut nærmere info når denne tjenesten er klar til bruk.

I tillegg til våre tjenester vet vi at det jobbes fra mange forskjellige leverandører som har- og videreutvikler forskjellige tjenestetilbud. Dette kan være alt fra å få bedre oversikt over strømforbruket til å styre elektroniske komponenter i huset ut ifra når det er gunstig prismessig.

Tenk elsikkerhet 

Linea er opptatt av at kundene tenker elsikkerhet uavhengig av ny nettleiemodell. Linea fraråder å sette på vaskemaskinen og tørketrommelen på natten eller når du ikke er hjemme. Dette er en av de vanligste brannårsakene, og vil kun gi noen få øre i besparelser per vask.

Oppfordring til alle elbil eiere

Endrer lademønster: Daglig leder i Linea Steinar Benum vil fremover lade elbilen sin sakte etter kl 22.

Har du elbil og lader den hjemme har du størst grunn til å være opppmerksom på den nye nettleiemodellen.

Har du hurtiglader (20+ kw) for elbil hjemme kan du få et prishopp i nettleia på flere tusen kroner i året dersom du ikke tilpasser ladingen din.

Vår sterke oppfordring er å lade elbilen så sakte som mulig om natten. Vær også oppmerksom på at ikke alle elbilladere kan forhåndsinnstilles. Dette gjør at noen ladere gir full effekt fra den plugges i, og til bilen er fulladet.

 

Spørsmål og svar

 • Hva er egentlig nettleie?

  Nettleie betaler du for å kunne få strøm overført fra der den ble produsert og hjem til deg.

  Nettleie er et spleiselag og det du betaler er med på å sikre stabil og sikker strømforsyning, og dekker vedlikehold og utbygging av strømnettet der du bor.

  Det er også viktig å bemerke at de som tilknytter seg strømnettet betaler for denne tilknytningen slik at ikke dette blir kostnader som blir påført nettleien.

  Alle som er tilknyttet strømnettet på Helgeland er med på spleiselaget for å vedlikeholde strømnettet som Linea har ansvaret for.

 • Hvorfor velger dere å innføre dette på et tidspunkt med svært høye strømpriser?

  Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt i nærmere 10 år, med flere høringsrunder.

  Nå har nettbransjen i samarbeid med forbrukerorganisasjoner, miljøbevegelse og næringsliv laget en felles anbefaling som myndighetene har tatt til følge. Den vil bidra til å holde kostnadene for nettkundene lavest mulig over tid – noe som kommer alle til gode.

 • Hvordan kan jeg følge med på strømforbruket mitt?

  Det finnes flere alternativer som kan brukes for å følge med ditt forbruk, og det vil nok komme enda flere muligheter etter hvert. Her har du noen gode råd:

  Min Side

  På våre nettsider kan du ved å logge deg inn se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Fra nyttår vil også privatkunder kunne se nettleiekosten per time for forrige døgn, og vil vises sammen med timeverdiene.

  Tips: Velg "Effektkurver" under menyen "Innhold på Min Side". Da kan du velge ønsket år og måned og få presenter de 10 høyeste timeverdiene for den måneden.

  Vi vil også varsle deg via SMS når vi har ferdig tjenestene "Varsling ved høyt effektuttak" og vår nye "Strømkalkulator". Vi håper å ha disse klare innen 1. juli.

  Link til Min side.

  HAN-porten

  Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din.

  HAN-porten er stengt og her kan du lese hvordan du enkelt kan få den åpnet.

  Ved å åpne HAN-porten kan måleren kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Myndighetene har bestemt at nettselskap ikke kan tilby slike tjenester.

  Norsk Elektroteknisk Komite(NEK) har info og link til tilbydere av slike tjenster.

  Menyen på strømmåleren

  Strømmåleren kan også benyttes for å se hvor stort forbruk som brukes i sanntid. Dette kan være nyttig ved å slå av elektriske apparater eller slå kurser i sikringsskapet for å få en pekepinn av hva som bruker mest strøm.

  Her finner du mer informasjon om menyen på strømmåleren.

 • Elsikkerhetstips?

  Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet.

  Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover.

  Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.

  Her har du 11 viktige Elsikkerhetstips:

  1. Lad elektriske produkter kun når du er våken og tilstede.
  2. Husk å ta lader ut av kontakten etter bruk. Eventuelt sett inn en timer eller en smartplugg fremfor lader. (Disse vil da koble ut strømmen til lader etter innstilt tid)
  3. Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke er i bruk.
  4. Sjekk støpsler på store forbruksapparat som komfyr/ platetopp, vaskemaskin, tørketrommel/tørkeskap, oppvaskmaskin og varmtvannstank. Dette gjør du ved å ta støpsel ut av kontakten for å se etter varmgang på støpselet. Minimum to ganger i året. Da er det greit å ha faste datoer som 1. juni og 1. desember som datoer.
  5. Har du jordfeilautomater/ jordfeilbrytere i sikringsskapet må du trykke på testknappen minst to ganger i året. Gjerne 1. juni og 1. desember. Det skal være en bruksanvisning for slike vern i sikringsskapet ditt. Du skal gjøre dette for at slike vern kan gå i heng og ikke løse ut ved feil, om de ikke testes regelmessig.
  6. Bruk vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin når du er hjemme og våken.
  7. Bruk kun oljefylte radiatorer når du er hjemme og våken.
  8. Unngå komfyrbrann. Monter komfyrvakt.
  9. Ikke gjør arbeid på det elektriske anlegget. Bruk registrert elektroinstallatør!
  10. Unngå bruk av skjøteledning til varmeovner og utstyr med effekt på 1000w eller mer.
  11. Lad elbil kun fra egnet ladeuttak. Installer en hjemmelader der du lader til daglig.
 • Hva betyr den nye modellen for nettselskapenes inntekter?

  Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell.

  Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner.

  Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

 • Hvordan kan vi være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk?

  Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt.

  Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.

 • Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på smartere strømbruk?

  Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

  Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).