Ny nettleiemodell fra nyttår

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022. Formålet med endringen er å bruke strøm smartere, og bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen.

Nettselskap over hele Norge melder om rekordmange søknader om nettilknytning. Nettkapasitet er i ferd med å bli en knapp ressurs. Elektrifiseringen av Norge gir behov for å forsterke og bygge nytt nett, men dette er både kostbart og tar lang tid og gir inngrep i naturen.

Derfor blir det også svært viktig å utnytte eksisterende linjenett mer effektivt. Klarer man å fordele strømforbruket utover døgnet vil dette gi store gevinster i å elektrifisere samfunnet.

Hvordan blir den nye nettleien?

Den nye nettleiemodellen vil gjelde for alle kunder med et årsforbruk opptil 100 000 kWh pr. år. Nettleieprisene vil være klare i begynnelsen av desember.

Dagens nettleiemodell er delt opp i et fastledd på bakgrunn av størrelse på hovedsikring, og et energiledd utfra hvor mye strøm man bruker.

Hovedforskjellen med modellen som vil gjelde fra nyttår er at fastleddet du betaler i dag, byttes ut med en kapasitetsdel. Det betyr at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet skal betale mer enn de som bruker mindre av kapasiteten. I tillegg vil energileddet bli lavere mellom klokka 22:00 og 06:00 for å motivere til et jevnt forbruk over døgnet.

Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele døgnet, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen. Mye forbruk morgen og ettermiddag er et typisk forbruksmønster for mange i dag.

Kapasitetsleddet vil ha ulike kostnadstrinn målt etter kundens høyeste timeverdi forrige måned. Dette betyr at høyeste timeverdi hver måned danner grunnlaget for kostnadstrinnet i kapasitetsleddet for påfølgende måned.

Tenk elsikkerhet 

Linea er opptatt av at kundene tenker elsikkerhet uavhengig av ny nettleiemodell. Linea fraråder å sette på vaskemaskinen og tørketrommelen på natten. Dette er en av de vanligste brannårsakene, og vil kun gi noen få øre i besparelser per vask.

-Det å flytte ladingen av elbilen til natten vil utgjøre den virkelige forskjellen og spare penger. Hvis du også kan lade over lengre tid holder du nede strømforbruket pr time, forklarer Parelius.

Har du mulighet til å redusere nettleien?

Ja ny nettleie skal belønne kunder som er flinke til å fordele strømbruket sitt utover døgnet.

Jo større andel av strømforbruket ditt du kan legge til kveld/natt, desto billigere blir nettleien for deg.

I tillegg bør den som vil spare penger ikke bruke for mye strøm samtidig (i samme time).

Se vår informasjonsvideo rundt ny nettleie: