Økt flimmeraktivitet på Helgeland, kjent problem

Måleinstrumentene til Linea viser at flimmer-aktiviteten i strømnettet har økt i styrke den siste måneden på Helgeland. Det vil nok merkes med mer blinking i lysene i perioder, og denne situasjonen kan vare helt frem til i november.  

Det er under smelteprosessen hos bedriften Celca Armeringsstål inne i Mo Industripark, at den merkbare flimmeraktiviteten oppstår.

-Vi har hatt denne utfordringen i strømnettet i mange år, og oppstår når Celca starter omsmelting av jern- og stålskrap. Dette skjer daglig bortsett ifra helgene frem til søndags kveld da ovnen startes opp igjen, sier Steinar Benum, daglig leder i Linea.

Årsaken til at flimmeraktiviteten har økt i styrke er delvis for at Rana kraftverk er stoppet for renovering frem til i november i år. Kombinasjonen av strømproduksjon, forbruk hos kundene og hvordan linjenettet er koblet har innvirkning på hvor mye man kan dempe flimmeret i linjenettet.

-Vi har dessverre ingen myndighet til å pålegge Celca Armeringsstål å gjøre tiltak for å redusere problemene. Den eneste måten vi kan påvirke er å informere myndighetene ved NVE, som kan pålegge utbedringer som reduserer flimmeret i linjenettet vårt, sier Benum

-Vi vet at NVE jobber med saken og det var ventet en avgjørelse på håndtering av denne utfordringen før sommerferien, men så langt har det ikke kommet noe fra den kanten, sier Steinar Benum.


Linea passer på leveringskvaliteten: Steinar Benum og Eivind Parelius viser frem noen av måleinstrumentene som er plassert ut i høyspentnettet på Helgeland.

Måleinstrumenter rundt om på Helgeland

Linea har over 30 måleinstrumenter rundt om på Helgeland som kontinuerlig overvåker leveringskvaliteten på strømforsyningen i området. Disse er plassert i høyspentnettet. I tillegg bruker de nye AMS målerne for å avdekke leveringskvaliteten på strømforsyningen.

-Selv om flimmer varer i korte perioder kan det være irriterende for kunder, og da spesielt når det blir mørkere årstider. Selv om det ikke er påvist skadelig for elektrisk utstyr kan det føles ubehagelig med blinkende lys, sier Eivind Parelius som er fagekspert på flimmer og spenning i Linea.

-Vi håper at man nå får en snarlig løsning på flimmerproblematikken som ikke bare rammer kundene på Helgeland. Vi vet at flimmeret også påvirker kunder i Salten og i Trøndelag, forklarer Parelius.

Linea sine målinger viser at flimmeraktiviteten er lagt over de grenseverdiene som er satt i forskriftene rundt leveringskvalitet.

-Vi må bare beklage til alle våre kunder som opplever ubehag med dette problemet. Vi har stadig dialog med NVE for å få belyst saken slik at vi kan få redusert flimmeraktiviteten på Helgeland, avslutter Steinar Benum.