Rekordstor pågang - lengre saksbehandlingstid

Elektrifisering av samfunnet på Helgeland har startet for fullt. Pågangen av nye henvendelser fra både private og næringsliv har tatt fullstendig av inn til Linea, som nå går ut og varsler lengre saksbehandlingstid.   

Linea har merket en stor økt pågang av kunder som ønsker ny tilknytning til strømnettet og andre ønsker å øke effektuttaket. Dette har ført til at saksbehandlingstiden har økt kraftig i løpet av det siste året.

-Vi har merket en økning av henvendelser det siste året, men etter årsskiftet har det fullstendig tatt av. Det er bare å være ærlig på at den enorme pågangen var vi ikke forberedt på, sier seksjonssjef i Kunde, Finn Fagerbakk.

Fagerbakk sin seksjon tar imot alle sakene fra privatpersoner og mindre næringslivsaker, som kommer via installatører. Før den store økningen kunne antall saker ligge på litt over 10 saker pr uke, men i de siste månedene har det kommet inn over 30 saker gjennom en uke.

-Det er veldig positivt at det skjer mye på Helgeland, og det er bare å beklage at saksbehandlingstiden vår tar lengre tid. Vår organisasjon og systemer var ikke skrudd sammen for å ta en slik økning på 2-300 %. Det er derfor svært vanskelig å anslå noen generell behandlingstid, men vi vil så godt vi kan prøve å gjøre dette for hver sak, gjennom tilbakemeldinger underveis, sier Finn Fagerbakk.

Linea skryter av installatørbransjen som gjør en god jobb og er et viktig bindeledd mellom kundene og Linea i slike saker.

 

Stor pågang også av større næringslivssaker  

Linea merker også en betydelig økning i antall saker fra næringsaktører, der en større andel av disse er større og mer komplekse enn tidligere.

Elektrifisering av samfunnet er en viktig driver for dette, og mange av sakene dreier seg om ladestasjoner for biler, busser og ferger, samt elektrifisering av oppdrettsnæringen.

-Vi har dessuten fått forespørsler om flere store industritilknytninger, som også har sammenheng med det grønne skiftet. I tillegg har landsdelen for tiden relativt lavere strømpriser og nettleie enn resten av landet, noe som gjør det attraktivt for mange næringskunder å etablere seg her, forteller daglig leder i Linea, Steinar Benum.


Begrensninger i Linea og Statnetts nettkapasitet
Linea merker at den store pågangen fører til større utfordringer i deler av linjenettet, der kapasiteten er så godt som brukt opp. Selskapet har derfor planlagt store investering i tiden fremover for å øke nettkapasiteten.

- Noen investeringer vil være knyttet til den enkelte tilknytning, og vil delvis kreves inn som anleggsbidrag fra kunden, mens andre investeringer er mer generelle, og involverer ofte overliggende nettnivåer. Disse belastes ikke kundene, men kan innebære betydelige forsinkelser. Tiltak på regionalnettsnivå krever dessuten konsesjonsbehandling hos NVE, noe som gjerne betyr ett til to år ekstra tid, i tillegg til den tida som Linea trenger til prosjektering og gjennomføring av tiltakene, forteller Benum. I tilleggg vil Linea investere i ny nettsentralløsning med bedre mulighet for å styre nettet og dermed utnytte dette bedre.

Situasjonen er dessuten sånn at det også kan være kapasitetsbegrensninger i det øverste nettnivået (transmisjonsnettet), som administreres av Statnett. De vil gjøre rede for sine kapasitetsvurderinger i form av en områdeplan for vårt område, sannsynligvis i årsskiftet 2022/2023. Inntil da vil alle våre svar som gjelder uttak eller produksjon på mer enn 1 MW, ha forbehold om kapasitet hos Statnett, uavhengig av om det er kapasitet i vårt nett eller ikke.

 

Nett i tide

Det er ikke bare på Helgeland det er et stort trykk på nettselskapene. Det rapporteres tilsvarende tilstander i hele landet. Etter ett års arbeid la Strømnettsutvalget for ti dager siden frem sin rapport "Nett i tide" for regjeringen. Rapporten har lagt frem forslag på tiltak for å redusere saksbehandlingstiden, bedre utnyttelse av dagens nett og få bedre prosesser hos myndighetene, Statnett og hos nettselskapene.

-I Linea jobber vi for fullt med å snu hver eneste stein for å få ned saksbehandlingstiden. Vi har allerede gjort flere tiltak og vi vil fortsette dette arbeidet fremover. Men så er det slik at vi er også avhengige av at Statnett sin områdeplan kommer på plass og at prosessene hos myndighetene ved NVE også blir raskere, sier Benum.

-Vi ser derfor at saksbehandlingstiden på våre tilknytningssaker vil være lengre en periode, og vi prøver å informere i hver enkelt sak på hvor lang tid sakene kan ta. Samtidig ber jeg om at kundene viser tålmodighet med våre ansatte, som nå strekker seg langt, avslutter Steinar Benum.