Nettleiepriser 2021

Nettleie er pris for transport av kraft frem til forbrukeren. Nettleien er sammensatt av et årlig fastbeløp, et effektledd (ønsket kapasitet) og et energiledd (forbruk).

NVE krever at energileddet som et minimum differensieres mellom sommer og vinter for alle kunder uten timesmåling. Linea har valgt å innføre en differensiering delt i to perioder: Vinter (01.11-30.04) og sommer (01.5-31.10). 

Alle nettleiepriser er ekskl. statlige avgifter (forbruksavgift og mva).

Priser: Nettleie privat

 • Mindre husholdning / sikringsstørrelse inntil 63 Ampere

  Priser  

  • Fastledd: 3.648,- kr/år
  • Energiledd vinter 13,2 øre/kWh
  • Energiledd sommer 12,7 øre/kWh
  • Ved trefase 400V anlegg er maksimal sikringsstørrelse 40A 

   

 • Mellomstor husholdning / sikringsstørrelse 63-125 Ampere

  Priser  

  • Fastledd: 7.296,- kr/år
  • Energiledd vinter 13,2 øre/kWh
  • Energiledd sommer 12,7 øre/kWh
  • Ved trefase 400V anlegg er maksimal sikringsstørrelse 80A 

   

Priser: Nettleie bedrift

 • Mindre næring (inntil 63A)

  Priser 

  • Fastledd: 3.648,- kr/år
  • Energiledd vinter 13,2 øre/kWh
  • Energiledd sommer 12,7 øre/kWh
  • Ved trefase 400V anlegg er maksimal sikringsstørrelse 40A

   

 • Mellomstor næring (63-125A)

  Priser 

  • Fastledd: 7.296,- kr/år
  • Energiledd vinter 13,2 øre/kWh
  • Energiledd sommer 12,7 øre/kWh
  • Ved trefase 400V anlegg er maksimal sikringsstørrelse 80A

   

 • Stor næring (over 125A)

  Priser 

  • Fastledd: 22.680,- kr/år
  • Effektledd (kr / kW)
   • kr 51 / 540 (mnd / år) for et effektuttak på 0-50 kW
   • kr 41 / 436 (mnd / år) for et effektuttak på 51-200 kW
   • kr 33 / 353(mnd / år) for et effektuttak over 200 kW
  • Energiledd vinter 4,2 øre/kWh
  • Energiledd sommer 3,0 øre/kWh

   

 • Næring med kort brukstid

  Priser 

  • Fastledd: 9.540,- kr/år
  • Energiledd  vinter: 26,7 øre/kWh
  • Energiledd sommer: 26,0 øre/kWh

   

 • Høyspent uttak

  Priser 

  • Fastledd: 22.680,- kr/år
  • Effektledd (kr / kW)
   • kr 32 / 305 (mnd / år)
  • Reaktivt effektledd (kr / kVAr)
   • kr 12 / 120 (mnd / år)
  • Energiledd vinter 3,8 øre/kWh
  • Energiledd sommer 2,1 øre/kWh

   

 • Høyspent - utkoblbar overføring

  Priser 

  • Fastbeløp: 63.000,- kr/år
  • Energiledd vinter 3,8 øre/kWh
  • Energiledd sommer 3,7 øre/kWh

   

 

 

Deler av nettleien, som nettleveandøren er påkrevd å kreve inn, går til dekke den statlige forbruksavgiften og avgiften til energifondet.

Om forbruksavgiften
Fra 01.01.2020 koster forbruksavgiften 16,69 øre per kWh.

Energifondet/ENØK
Alle nettselskaper i Norge er pålagt å kreve inn 1 øre per kWh for husholdningskunder og en årlig avgift på kr 800,- for næringskunder. Pengene går til energifondet som forvaltes av ENOVA. Les mer om ENØK-råd på www.enova.no. 

Renter og gebyrer (kan endres i løpet av året):

Forsinkelsesrente                                    8 % p.a.

Purre gebyr:                                             kr 35,-

Målerkontroll(Linea):                             kr 1.400,-  + mva for næring
Målerkontroll(eksernt laboratorium) kr 4.500,-  + mva for næring

Stengegebyr:                                            kr 2.400,-  + mva for næring
Stengegebyr (montør må ut)                kr 3.925,-  + mva for næring

Oppmøtegebyr:                                        kr 1.600,-  + mva for næring

Avlesningsgebyr fra 01.02.2021 *):    kr 1.500,- pr år + mva for næring
*) Ikke AMS måler/ikke kommunikasjonsenhet på AMS måler