Skjema egenerklæring forbruksavgift

Velg område for egenerklæring
Brukes strømmen til formål som skal fordeles mellom full avgiftssats, redusert avgiftssats og fritak?
Legg ved tilleggsdokumentasjon og kryss av hvis anlegget gjelder:

Link til Skattedirektoratets kodeveileder