Forverret strømsituasjon på Helgeland – dagens kapasitet i linjenettet er sprengt

For noen år siden var Helgeland en av de få regionene i Norge med betydelig kraftoverskudd og bedre tilgang til strøm enn de fleste andre områder i landet. Ifølge Statnett skulle dette overskuddet vare frem til 2027. Nå melder Linea at dette overskuddet allerede er reservert på grunn av den enorme etterspørselen fra ny grønn industri, økt elektrifisering og generelt økt forbruk.

Publisert: Oppdatert:
Linea ber om tettere samarbeid og rask handling fra Statnett og myndighetene for å sikre nok kapasitet til fremtidig utvikling.

-Som mange andre nettselskaper i Norge, har vi gått fra å håndtere 2-3 større tilknytningssaker i året til flere hundre henvendelser og bestillinger fra næringsaktører de siste to årene. Bestillingene overstiger langt vår kapasitet i dagens linjenett, noe som har gjort det nødvendig å etablere en køordning for modne prosjekter, sier Steinar Benum, daglig leder i Linea.

-Når vi nå går ut med denne pressemeldingen er det fordi kapasiteten i strømnettet er sprengt, og køsystemet vil vare inntil vi får bedret kapasiteten i vårt og Statnetts sitt sentralnett, forklarer Benum

Dette innebærer at nye forespørsler til Linea som overstiger 1 MW vil bli satt i køsystemet for store deler av Helgeland. I enkelte kommuner er kapasiteten enda mer begrenset, og Linea har vært nødt til å sette en øvre grense på 100 kW for nye forespørsler.(se faktaboks).


Dette gjør det vanskelig å tilknytte boligfelt, mindre ny næringsvirksomhet og utvidelser av eksisterende næring. Typisk vil ny hurtigladestasjon for elbiler ha behov for omtrent 1 MW og en ny enebolig behov for ca 25 kW.

For å frigjøre kapasitet i linjenettet på Helgeland er Linea avhengig av at Statnett realiserer sine planer for sentralnettet så raskt som mulig. Linea er derfor spent på om Statnett vil klare å holde sine fremdriftsplaner for Helgeland, gitt den økte pågangen fra resten av landet. Det er essensielt at alle kommuner samarbeider for å påvirke rikspolitikerne til å prioritere Helgeland som region. Ny kraftutbygging må også prioriteres for å sikre samfunnsutviklingen, slik at regionen kan møte den økende etterspørselen og støtte videre grønn industri og samfunnsutvikling.

-Våre ansatte jobber nå fortløpende med å oppdatere og fornye våre egne områdeplaner som gjelder frem mot 2033. Et annet viktig tiltak er å legge til rette for tilknytning på vilkår, som betyr at vi slipper inn nye næringsprosjekter hvis vi kan koble dem ut i perioder når belastningen på linjenettet er for stor.
Vi øker også aktiviteten på vedlikehold og forsterkning av dagens nett. Som et annet akutt tiltak, inntil Statnett får bygd bedre kapasitet i sentralnettet, vurderer vi muligheten for å gjøre mindre ombygginger som gjør det mulig å drive linjene med høyere belastning for å få ut mer kapasitet. Ved å løse flimmersituasjonen i Rana vil vi også frigjøre flere hundre mega watt for midt- og Nord-Helgeland, forteller Benum.

-Å bygge nytt regionalnett tar cirka fem år, og Linea ser at dette vil være en pågående utfordring frem mot 2040. Vi er sterkt avhengige av Statnetts planer, og vi vet at de står overfor lignende utfordringer i resten av landet. Vi er spent på å se hvem som blir prioritert, avslutter Steinar Benum.

Tettere samarbeid og påvirkning

I den nåværende situasjonen på Helgeland oppfordrer Linea til enda bedre samarbeid og samhandling mellom kommunene og Linea. Denne oppfordringen gjelder også andre interessentgrupper, som grunneiere og reindriftsnæringen. Utbygging av større kapasitet i linjenettet vil ta tid, men samarbeid vil føre til at konsesjonssøknader og bygging går raskere. Linea, som mange andre nettselskaper, henstiller også myndighetene om å behandle disse sakene raskere.

Følgende kommuner og steder får ekstra tilknytnings begrensinger

Maks 1 MW gjelder i følgende kommuner:

Alstahaug

Brønnøy

Hemnes

Leirfjord

Nesna

Rana

Vevelstad

Maks 100 kW i følgende kommuner og områder. Her kreves det dessuten at det er ledig kapasitet på transformator i nettstasjon:

Alstahaug:

Sandnessjøen sentrum

Strendene

Horvnes

Hele Sømna

Hele Vega