Brukerrådet

Brukerrådet skal være en viktig kontaktflate mellom Linea og brukerne av regionalnettet.

Brukerrådet skal også være et supplement til myndighetenes monopolkontroll og gi brukerne innsyn og innflytelse over Linea sin virksomhet som eier av regionalnettet.

Linea ønsker at disse møtene også skal være åpen for almenheten og legger derfor ut alle møtereferat.

Medlemmer

Leder: Bjørn Kleftås(MIP), representerer tungindustrien på nord Helgeland 

Nestleder: Tore Bjørnå-Hårvik (Statkraft), representerer kraftprodusenter på Helgeland

Medlem: Steinar Ottermo(Alcoa), representerer tungindustrien på sør Helgeland 

Medlem: Bjørn Jarmund(Arbor), representant for alminnelig forsyning på Helgeland