Faktatall

Linea har et stort strømnett på Helgeland og her har du noen faktatall om oss:

  • Våre strømlinjer rekker 5,5 ganger mellom Mosjøen og Oslo, og har en totallengde på 4.988 km.

  • Strømkablene til Linea er på totalt 2.960 km, og rekker over 3 ganger mellom Mosjøen og Oslo.

  • Vi har totalt 130 km med sjøkabler som blant annet forsyner våre vakre øyer på Helgeland med strøm.

  • Vi har totalt 46.310 kunder som er tilkoblet vårt strømnett, derav:
    • 7.715 næringskunder
    • 38.595 privatkunder