Prosesseier teknisk dokumentasjon

Vi søker deg som motiveres av å finne løsninger sammen med dine kollegaer, og eksterne leverandører. Arbeidssted vil være i Mosjøen og søknadsfristen er 11. april 2023.

Om oss

Linea AS er et datterselskap i Helgeland Kraft konsernet.
Vi er nå på vei inn som en stor aktør i elektrifiseringen av samfunnet og vil få store oppgaver i forhold til dette.
Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 ganger.

46 700 kunder får tilført strøm fra Linea. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1,7 mrd. kroner per år.
Vår visjon «Helgeland Kraft - en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 250 medarbeidere.
Vi er sertifisert ihht NS-ISO 9001/14001 og har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Helgeland Kraft  og Linea trenger et mangfold av mennesker, kompetanse og teknologi for å utvikle oss videre som en aktiv verdiskaper og et konkurransedyktig energikonsern. Vi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisitet.

Om stillingen

Som prosesseier for teknisk dokumentasjon i Linea vil du ha en sentral rolle for behandling og arkivering av teknisk dokumentasjon. Du vil få ansvar for den overordnede prosessen og en av dine hovedoppgaver vil være å beskrive og forbedre hele prosessen knyttet til produksjon og arkivering av teknisk dokumentasjon.

Vi søker deg som motiveres av å finne løsninger sammen med dine kollegaer, og eksterne leverandører. 

Du må holde deg oppdatert på regelverk og krav knyttet til fagområdet. Videre vil en sentral del av stillingen være å oppdatere organisasjonen, og gjennomføre opplæring ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og følge opp strategi for Lineas behov for produksjon og arkivering av teknisk dokumentasjon
 • Utarbeide retningslinjer og struktur på saksbehandling teknisk dokumentasjon
 • Etablere, utvikle og vedlikeholde dokumentasjonsprosess
 • Forbedre og utvikle eksisterende og nye arbeidsprosesser
 • Bistå delprosess-eiere i etablering av sine prosessbeskrivelser
 • Forbedre og sikre riktig datakvalitet i alle ledd
 • Ajourhold av teknisk dokumentasjon
 • Arkivere tidligere produsert teknisk dokumentasjon som ikke er lagret ihht. retningslinjer
 • Opplæring av interne og eksterne brukere på hvordan teknisk dokumentasjon skal produseres og arkiveres
 • Bistand til andre i dokumentasjonsspørsmål
 • Håndtering av personopplysninger: til enhver tid sørge for at personopplysninger blir behandlet i hht gjeldende lovverk
 • Oppdekking av stillingen controller funksjon for dokumentasjon som skal inn driftssentralsystemet

Krav til kompetanse

Utdannelse/formell kompetanse:

 • Relevant utdanning fra høgskole/master. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kjennskap til standarder for dokumentasjonshåndtering
 • Kjennskap til og bruk av arkiv- og dokumentasjonssystemer
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Gode kunnskaper innenfor digitale løsninger og automatisering

Erfaring:

 • Kompetanse på bruk av dataverktøy som IFS, Netbas, arkivsystem, Office 365
 • Erfaring fra bruk av arkivsystemer og standarder for dette
 • Det er ønskelig, men ikke avgjørende, med erfaring fra bruk av tegneverktøy og teknisk tegning

Personlige egenskaper:

 • Interessert i å jobbe med systematikk og struktur
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv og respektfull
 • Initiativrik og trives med å finne gode løsninger

 Vi tilbyr

 • Interessert i å jobbe med systematikk og struktur
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv og respektfull
 • Initiativrik og trives med å finne gode løsninger

Bakgrunnssjekk

Linea forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse.

Det er en forutsetning for tilsetting at søkere tilfredsstiller bakgrunnssjekk.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Leder avdeling Nettforvaltning Torstein Valla tlf 481 74966, eller e-post torstein.valla@linea.no 

Søknadsfrist: 11. april 2023

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Mosjøen