Tilsynsingeniør i Det lokale eltilsyn

Vil du være med og jobbe med el- og brannsikkerhet? Kontor-/oppmøtested vil primært være i Mosjøen. Send inn søknad innen 11. april 2023.

Om oss

Linea AS er et datterselskap i Helgeland Kraft konsernet.
Vi er nå på vei inn som en stor aktør i elektrifiseringen av samfunnet og vil få store oppgaver i forhold til dette.
Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 ganger.

46 700 kunder får tilført strøm fra Linea. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1,7 mrd. kroner per år.
Vår visjon «Helgeland Kraft - en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 250 medarbeidere.
Vi er sertifisert ihht NS-ISO 9001/14001 og har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Helgeland Kraft  og Linea trenger et mangfold av mennesker, kompetanse og teknologi for å utvikle oss videre som en aktiv verdiskaper og et konkurransedyktig energikonsern. Vi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisitet.

Om stillingen

Linea arbeider aktivt med elsikkerhet gjennom Det lokale eltilsyn(DLE). DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet og er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men er en del av nettselskapet Linea økonomisk og administrativ.

DLE kontrollerer hvert år rundt 3200 boliger og hytter, samt tilsyn med ca 350 virksomheter.

DLE er også en aktivt aktør innenfor informasjonsarbeid overfor befolkningen på Helgeland.

I tillegg besvarer DLE henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr.

Vi trenger flere kompetente ressurser for å sørge for høy elsikkerhet i vårt område.

Vi ønsker oss deg som har solid fagkompetanse og som er en god menneskekjenner og komfortabel med en variert og utstrakt publikumskontakt.

Du vil få jobbe i et selskap med gjensidig tillit, høy fleksibilitet, og mulighet til å tenke nytt vedrørende elsikkerhetsarbeidet.
Vi søker deg som vil være med på å forme DLE til å bli en samarbeidspartner og noen å støtte seg til for bransjen og som vil være med å gjøre en forskjell på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Pålitelig, Engasjert, Nytenkende og Tilgjengelig.

Arbeidsoppgaver

 • Utføring av elsikkerhetsoppgaver i henhold til årlig instruks gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Informasjonsarbeid i skoler og gjennomføring av info-kampanjer
 • Kontroll av boliger, hytter osv.
 • Tilsyn med alle typer virksomheter etter revisjonsprinsippet
 • Utføre oppgaver i henhold til tilsyns- og informasjonsplan
 • Rapportering og oppfølging av saker
 • Drive frem forbedringsarbeid i DLE

Din profil

 • Du har relevant høyskoleutdanning, minimum 2-årig teknisk fagskole, og fagbrev innenfor elektrofag
 • Minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning
 • Det er ønskelig med godkjenning som faglig ansvarlig lavspent(installatør), men ikke et krav
 • Kompetanse og kunnskap om relevant teknisk regelverk, herunder eltilsynsloven med tilhørende forskrifter. Som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og tolkninger av dette. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Internkontrollforskriften og forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
 • Du har grunnleggende kunnskap og interesse for bruk av IKT-verktøy
 • Du er ansvars- og kvalitetsbevisst med en strukturert arbeidsform
 • Du er selvstendig, med gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og evne til å skape tillit hos våre kunder
 • Du setter HMS-arbeid i høysetet

 Vi tilbyr

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • Opplæring og kompetanseheving i våre arbeidsoppgaver

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til faglig ansvarlig/avdelingsleder DLE Ketil Olsen, tlf: 91155084 eller på e-post: ketil.olsen@linea.no

Søknadsfrist: 11. april 2023

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Mosjøen

 

Bakgrunnssjekk

 

Linea forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. 
Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. 
Det er en forutsetning for tilsetting at søkere tilfredstiller bakgrunnssjekk.