Trygg elbil lading

Det er mange som skaffer seg elbil på Helgeland. Dette er bra for miljøet og Linea er også opptatt av at ladingen hjemme og på hytta skjer på en god og trygg måte.

Sikker hjemmelading

Vi anbefaler en egen strømkurs/sikring i sikringsskapet med kabel til en veggmontert ladeboks(mode 3) med spesialtilpasset Type 2-kontakt for lading av biler.

Utstyret består av en egen ladeboks som er fastmontert på veggen og en kontakt som er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid. Hjemme i garasjen brukes det vanligvis en fastmontert kabel som plugges i bilen.

Viktig: Du bør aldri lade bilen i tordenvær. Det er risiko for at det elektriske systemet i bilen ødelegges.

Nei til vanlig stikkontakt

 • Det krever egen kurs med maks 10A
 • Kursen må ha jordfeilbryter type B og overspenningsvern.
 • Dette betyr at du uansett må bestille elektriker. Da er det tryggere og enklere å sette opp en ladeboks!

Lading fra en vanlig jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B er ikke lov! (ref. FEL og NEK400)

Nei til bruk av skjøteledning!

Skjøteledninger og adaptere skal ikke benyttes. Brukerveiledningen til bilen slår også fast at dette ikke er tillatt. Fristes du til å bruke skjøteledning dersom ledningen er for kort, eller om kontakten ikke passer, øker faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.

Har elanlegget ditt kapasitet for lading bil?

Lading av elbil medfører økt belastning på det elektriske anlegget. Langvarige store belastninger gir økt risiko for varmegang i stikkontakter, koblingspunkter, sikringsskap og inntak. 

Ta kontakt med elektriker som sjekker tilstanden og om elanlegget ditt tåler belastningen.

Hva trenger du for at batteriet er fullt ladet opp om morgenen?

En ladestasjon gir deg en robust og sikker tilkobling som er beregnet for bruken. Derfor er en ladestasjon en god investering for deg! 

Den lader ditt batteri både raskere og tryggere enn gjennom en stikkontakt.

Hvilken ladeeffekt trenger du?

 • Ladestrøm 16A, 230V gir 3,4 kW i ladeeffekt.
  Du lader 20-30 km pr. time.

 • Ladestrøm 24A, 230V gir 5,8 kW i ladeeffekt.
  Du lader 40-50 km pr. time

 • Ladestrøm 32A, 230V gir 7,4 kW i ladeeffekt.
  Du lader 55-65 km pr. time.

 • Ladestrøm 16A, 400V (3-fase) gir 11,1 kW i ladeeffekt.
  Du lader 80-90 km pr. time.

Hvordan finne ut om du er 230V eller 400V?

 • De fleste husstander har 230V nettspenning. Byggefelt fra 2000-tallet og utover har ofte 400V mens et nytt hus i område med eksisterende boliger vil mest sannsynlig ha 230V.
 • For å finne ut dette helt sikkert kan du se på strømmåleren din. Der vil det enten stå 230V eller 230/400V (=400V).

 Hvilken sikringsstørrelse og antall faser har du?

 • På innsiden av sikringsskapsdøren skal det være listet opp alle kurssikringene, også hovedsikringen. Standard er «faser»x»størrelse», feks. 3x40A som betyr 3-fase 40 A. Finner du ikke en slik liste i sikringsskapet, kan du se på de ulike sikringene og lese på dem hva som står. Den sikringen med størst tall er hovedsikringen.

Husk at det er ditt ansvar hjemme og på hytta at du har egnet og sikker ladeuttak.

Her er noen nyttige lenker: 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/veiledninger-pdf/elbil_installatoer.pdf

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/

https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/elkjoretoy/Elbil

https://elbil.no/

https://www.naf.no/elbil/