Meisfjord - Bjørn

Det skal bygges ny høyspenlinje mellom Meisfjord og Bjørn for å kunne øke strømforsyningen ut til Dønna. 

Her finner du informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Linea skal bygge ny linje på strekningen Meisfjord- Bjørn for å øke muligheten for å levere større strømkapasitet ut til Dønna.

  Selve anleggsarbeidet er planlagt oppstart i løpet av uke 27 (2021), og vil vare frem til 2023. Arbeidet er planlagt i etapper og vi kommer med mer informasjon rundt dette etter hvert.

  Den nåværende linjen ble bygd på tidlig 50 tallet, og er 11,3 km lang.

  Nye bedre stolper

  Linjen vil bygges med nye master i kompositt som erstatning for den gamle linjens kreosotstolper.

  Kompositt regnes som mer miljøvennlig en kreosotstolper da disse ikke trenger impregnering og inneholder derfor ingen skadelige stoffer som kan lekke ut i naturen. De har lavere vekt som gir lavere transportkostnader og har en beregnet levetid på 120 år mot 50-60 års levetid på en trestolpe.

  Støy

  Det vil bli en del støy fra diverse arbeid. Dette gjelder helikopter, boring i fjell og sprenging.

  Det vil kunne bli noe sprengningsarbeid underveis. Dette gjelder i hovedsak noen få stolpepunkt, men det kan også bli aktuelt for å komme seg fram med maskiner i linjetrasen. Det vil bli varslet med rop eller sirene før hver salve blir avfyrt.

  Planlagte strømbrudd

  Det vil bli behov for å koble ut dagens linjenett i kortere perioder under anleggsarbeidet,  og vil bli varslet. Det legges opp til at det skal bli minst mulig problemer for våre kunder. 

 • Hvem utfører arbeidet for Linea?

  Entreprenøren som skal utføre dette arbeidet for Linea er Linka AS og kommer fra Trøndelag.

  Entreprenøren som skal utføre grunnarbeider/maskinarbeider er Fjell og Grunnteknikk fra Åfjord.

  Maskiner og kjøretøy som entreprenørene bruker vil være merket med firmanavn og logo, personell med arbeidstøy med firmanavn og logo.

  Linka jobber rotasjon og det vil jobbes 12 timersdager. Arbeid vil også kunne foregå på lørdager og søndager.

 • Fremdriftsplan

  Arbeidet med å bygge ny linjetrasee vil starte uke 27, 2021 og skal være ferdig innen 2023.

  Linjebyggingen vil tas i flere etapper og når disse er ferdig prosjektert vil det komme mer info.

 • Kart

  Rød linje viser ny linjetrasee som skal bygges fra Meisfjord til Bjørn. Meisfjord vises ned på høyre side av kartet.

Kontaktperson:

Frode Dorp
Kommunikasjonsansvarlig
970 63 806