Røvassdalen

For å få ut kraftproduksjonen i området og samtidig levere god leveringskvalitet til forbrukskundene, skal det over cirka 2 år bygges egen 22 kV produksjonskabel. 

Her finner du informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Det skal etableres ca. 16 km 22 kV produksjonskabel for å få ut ny kraftproduksjon.

  Det vil samtidig bli lagt til rette for oppgradering av øvrig høyspent forsyning i Røvassdalen. Det vil også bli lagt ned tomme fiberrør langs traséen for å kunne tilrettelegge for fiber. Det er pr. i dag ikke avgjort om eventuell aktør som leverer bredbåndsløsninger kommer til å ta røret i bruk.

  Anlegget vil bli etablert som kabel i bakken hvor det legges plastrør som kablene trekkes i ettertid. Kablene vil ikke være synlige etter istandsetting. Dybder på kablene tilpasses etter REN-krav og tilpasninger til stedlige forhold, dreneringer, VA og evt. annen kjent infrastruktur i området.

 • Hvem utfører arbeidet for Linea?

  Det er Grunnpartner AS fra Trøndelag som blir hovedentreprenør for å grave kabelgrøft, legge rør og høyspentkabel.

 • Fremdriftsplan
  • Juli 21: Forberedende arbeid med etablering av riggområder og skoging.
  • August 21: Oppstart med etablering av grøfter for kabeltrase.
  • Desember 22: Idriftssetting av nytt anlegg

  Byggingen vil tas i flere etapper og når disse er ferdig prosjektert vil det komme mer info.

 • Kart

Kontaktpersoner

Yngve Almås Larsen
Prosjektleder
971 02 148
Stig Thomassen
Byggeleder
992 85 493
Frode Dorp
Kommunikasjonsansvarlig
970 63 806