Røvassdalen

For å få ut kraftproduksjonen i området og samtidig levere god leveringskvalitet til forbrukskundene skal over cirka 2 år bygges egen 22 kV produksjonskabel, og ny transformatorstasjon i Plurheia.

Her finner du informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Det skal etableres ca. 16 km 22 kV produksjonskabel for å få ut ny kraftproduksjon.

  Det vil samtidig bli lagt til rette for oppgradering av øvrig høyspent forsyning i Røvassdalen. Det vil også bli lagt ned tomme fiberrør langs traséen for å kunne tilrettelegge for fiber. Linea har dialog med en aktør som leverer bredbåndsløsninger og kommer kanskje til å ta røret i bruk.

  Anlegget vil bli etablert som kabel i bakken hvor det legges plastrør som kablene trekkes i ettertid. Kablene vil ikke være synlige etter istandsetting. Dybder på kablene tilpasses etter REN-krav og tilpasninger til stedlige forhold, dreneringer, VA og evt. annen kjent infrastruktur i området.

  Linea AS planlegger også å etablere en 132/22 kV transformatorstasjon med tilhørende elektriske anlegg på Plurheia i Rana kommune. Dette for å kunne ta imot ny produksjon fra planlagte vannkraftverk i Røvassdalen og for å bedre systemløsningen for distribusjonsnettet i områdene Røvassdalen, Storforshei og Plurdalen. Transformatorstasjonen og de elektriske anleggene vil også legge til rette for en potensiell økning av produksjon fra eksisterende Reinforsen kraftverk. Tiltaket er en del av et større totalprosjekt hvor oppgradering av 22kV kabelanlegg mellom Røvassdalen og Plurheia inngår.

 • Hvem utfører arbeidet for Linea?

  Det er Grunnpartner AS fra Trøndelag som blir hovedentreprenør for å grave kabelgrøft, legge rør og høyspentkabel.

 • Fremdriftsplan
  • Juli 21: Forberedende arbeid med etablering av riggområder og skoging.
  • August 21: Oppstart med etablering av grøfter for kabeltrase.
  • Desember 22: Idriftssetting av nytt anlegg

  Byggingen vil tas i flere etapper og når disse er ferdig prosjektert vil det komme mer info.

 • Kart & bilder

  Plurheia transformatorstasjon:

   

   Kart over prosjektet i Røvassdalen:

 • Folkemøte avholdt 14. september

  Den 14. september kunne interesserte komme til skytterhuset på Røssvoll for å få informasjon og stille spørsmål rundt oppgraderingen av strømnettet i Røvassdalen.

  Det er viktig for oss å gi så god informasjon som mulig og svare på spørsmål om prosjektet til grunneiere i området og andre interesserte.

Kontaktperson:

Frode Dorp
Kommunikasjonsansvarlig
970 63 806