Prekvalifisering av installatører

Linea ønsker at installatører på Helgeland gjennomfører prekvalifisering for arbeid på våre anlegg.

Når installatør allerede har et avtaleforhold med kunden, for eksempel nyinstallasjon i et hus, er det effektivt at man også utfører arbeid med måler og stikkledning fra våre anlegg

Ordningen gjelder til-/ frakobling i isolerte kabelskap, for permanente anlegg og
byggestrømskap (< 80A) og måleroppsett/endring (< 80A)
Til- og frakobling av byggestrømskap kan også gjøres i isolerte luftnett, ved bruk av lift.

Byggestrømskap (< 80A):
Installatører leier ut direktemålte skap, og har alt ansvar for  kundekontakt, til- og frakobling og fakturering til kunde

For mer informasjon om ordningen, se innholdet i kursmappe som beskriver avtalen og detaljer om ordningen. Se også oversikten over de som er prekvalifisert på disse sidene.
Ønsker du mer informasjon om ordningen, ta kontakt med:

Trond Arne Lorentzen, mobilnummer: +47 480 54 885
trond.lorentzen@linea.no