Fakturering og forbruksavgift

Det skjer stadig endringer i energibransjen og som i stor grad er besluttet av myndighetene(NVE). Også rundt fakturering har det skjedd endringer som kan være vanskelig å få med seg. 

Les mer