Nye retningslinjer i forbindelse med korona

I henhold til de nye, nasjonale retningslinjene har vi nå stengt våre bygg for eksterne besøk. Vi håper det ikke blir for langvarig, og at det blir mulig å møtes som normalt et lite stykke ut i 2022.

Hva er mer- / mindreinntekter hos nettselskap

Det har vært en del media oppslag denne uken rundt mer- / mindre-inntekter hos nettselskap. Gjennom de tre siste årene har Linea betalt over 100 millioner kroner tilbake til kundene. – Dette har bidratt til å holde folks nettkostnad nede.

Les mer