Tilknytningsvilkår             Krav til målerpunkt

Tilknytning av en elektrisk installasjon til distribusjonsnettet reguleres av standard tilknytningsvilkår, utgitt av Energi Norge. Her fremgår det at nettselskapet avgjør hvordan stikkledningen skal fremføres, dens plassering og hvilken art og dimensjon den skal ha. Det samme gjelder for tilknytningens utforming og plassering av målepunkt.

NEK 399 skal benyttes ved tilknytning av nye bygninger og ved større ombygginger

Dette gjelder tilknytning av alle typer bolig- og næringsbygninger i lavspent distribusjonsnett.

Normen bør også i størst mulig grad benyttes ved ombygging og renovering og skal benyttes dersom hele det elektriske anlegget bygges nytt.

REN har med utgangspunkt i NEK 399 utarbeidet Renblad 4100 som gir en praktisk beskrivelse av krav til utførelse av arbeid ved kundetilknytninger og viser også prinsippskisser for ulike løsninger for tilknytning.

 Presiseringer ved tilknytning