Rehabilitering av sikringsskap

Ved rehabilitering aksepteres følgende avvik fra standard krav til målerfelt (HxBxD per måler):

  • På 1-faseanlegg godtas 300x250x160
  • Ved bruk av rehabiliteringsmoduler på 1-faseanlegg godtas 300x230x160
  • Ved bruk av rehabiliteringsmoduler på 3-faseanlegg godtas 400x230x160

 

Søknad om dispensasjon fra kravet til målerfelt

Hvis det i enkelttilfeller, ved ombygging/rehabilitering av sikringsskap, medfører urimelige merkostnader å ivareta kravet til målerfelt på 400x250x160 (mm), kan det søkes nettselskapet om dispensasjon.

Søknaden må begrunnes og merkostnaden ved å opprettholde kravet må dokumenteres. Dispensasjon vil kun gjelde omsøkt anlegg. Søknad kan sendes som notat i Elsmartmeldingen for anlegget.

Kunden må imidlertid gjøres oppmerksom på at det på et senere tidspunkt kan kommen krav om større plass til måleren, jf. dagens krav i REN- blad 4001, hvis en framtidig måler skulle kreve større plass. Kostnaden ved en eventuell ombygging må kunden bære.