Pågående/planlagte strømbrudd

På våre strømbruddskart kan du se både pågående- og planlagte strømbrudd frem i tid.

Blå markører viser planlagte utkoblinger og røde er driftsforstyrrelser. Ved å klikke på disse får du mer informasjon om hendelsen.

Er du uten strøm og ikke finner feilen registrert i strømkartet ber vi deg gå igjennom sjekklisten som du finner på høyre side.

Linea sender også ut SMS varsling til våre kunder ved strømbrudd. 

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu og større kartvisning:

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu og større kartvisning: