Nettleiepriser

Nettariffene i distribusjonsnettet for 2023 øker med nesten 27% i forhold til 2022, og hoveddriveren til økningen er den generelle prisstigningen- og rentehevingene i samfunnet.

Siden nettselskap har monopol på drift av linjenettet bestemmes inntektsrammen for nettselskap gjennom årlige vedtak hos Reguleringsmyndigheten for Energi(RME), som er en del av NVE.

De gjør sine beregninger på hva som er de faktiske kostnadene til nettselskapene. Dette inkluderer alt fra rentekostnader, vedlikehold, profitt – og ikke minst det som kalles overføringstap: Strøm som «forsvinner» mellom produsent og deg som forbruker, som nettselskapene må betale spotpris for.

Tariffinntekten for Linea i 2023 er beregnet til 441 MNOK, og vi  lover å justere ned tariffene hvis vi ser at markedet endrer seg gjennom året. 

Hva betyr nettleie økningen i kroner og øre for deg som kunde?

Først er det viktig å si at våre kunder har forskjellige bruksmønster på sitt strømforbruk, og derfor vil våre eksempel bare være en veileder for hvordan man kommer ut. 

Har du mulighet å jevne ut forbruket gjennom dagen, altså unngå å bruke alle strømkrevende apparater samtidig, vil dette belønne deg både på nettleien og veldig sannsynlig på selve strømkostnadene med mindre du har inngått en fastpriskontrakt.

Har du elbil vil det være lønnsomt å lade elbilen med så lav effekt som mulig om natten. Vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når man sover.

Eksemplene under viser snitt årsforbruk og hvor stor cirka økning i kroner på årsbasis.  

  • Hytte m/årsforbruk på 6.000 kWh = årlig økning på cirka 800,- kroner
  • Leilighet m/årsforbruk på 9.000 kWh = årlig økning på cirka 900 kroner
  • Enebolig m/årsforbruk på 28.000 kWh = årlig økning på cirka 2.000,- kroner
  • Enebolig med 2 elbiler m/årsforbruk 34.000 = årlig økning på cirka 4.800 kroner

Nettleiepriser fra 1.1.2023

Disse nettleieprisene gjelder for alle kunder/anlegg som har et årsforbruk under 100.000 kWh per år.

Alle priser er ekslusiv MVA og offentlige avgifter

  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. Den timen i løpet av ett døgn der du bruker mest strøm blir døgnmaksen.
  • Energileddet per kWh er kostnaden du betaler for hvor mye strøm som er fraktet til deg gjennom strømnettet.  

Eksempel: En panelovn på 1 000 Watt som står på fullt i en time vil utgjøre 1 kWh på forbruket den aktuelle timen. Står panelovnen bare på ett kvarter vil dette bare utgjøre en fjerdedel, altså 0,25 kWh. Greit å vite 😊.

Statlige avgifter:

Deler av nettleien, som nettleveandøren er påkrevd å kreve inn, går til dekke den statlige forbruksavgiften og avgiften til energifondet.

Om forbruksavgiften

  • Januar - Mars:         9,16 øre/kWh
  • April - desember: 15,84 øre/kWh

Energifondet/ENØK
Alle nettselskaper i Norge er pålagt å kreve inn 1 øre per kWh for husholdningskunder og en årlig avgift på kr 800,- for næringskunder. Pengene går til energifondet som forvaltes av ENOVA. Les mer om ENØK-råd på www.enova.no. 

Renter og gebyrer (kan endres i løpet av året):

Forsinkelsesrente                                    10,75 % p.a.

Purre gebyr:                                             kr 41,-

Målerkontroll(eksernt laboratorium) kr 4.500,-  + mva for næring

Stengegebyr:                                            kr 2.400,-  + mva for næring
Stengegebyr (montør må ut)                kr 4.650,-  + mva for næring

Oppmøtegebyr:                                        kr 1.600,-  + mva for næring

Avlesningsgebyr *):    kr 1.500,- pr år + mva for næring
*) Ikke AMS måler/ikke kommunikasjonsenhet på AMS måler 

Få bedre oversikt over ditt strømforbruk

Linea har utviklet en nettleiekalkulator som viser deg hvordan du kommer ut mellom gammel- og ny nettleiemodell fordelt pr måned, der ditt forbruk de siste 12 månedene ligger til grunn med dagens nettleiepriser.  Du vil også se hvilke månedsmakser du har hatt de siste 12 månedene fordelt pr måned vist i kapasitetstrappen.

Kalkulatoren finner du «Min side» på vår nettside. Vi har registrert mobilnummer på de fleste kundene, slik at du kan logge deg inn med engangspassord på SMS. Det er også mulig å opprette bruker på «Min side».

Varslingstjeneste når du bruker for mye strøm

På «Min side» er det mulig å bestille varsling på e-post/sms når forbruket ditt overstiger en valgt grense (f.eks. 10 kW). 

I tillegg til våre tjenester vet vi at det jobbes fra mange forskjellige leverandører som har- og videreutvikler forskjellige tjenestetilbud. Dette kan være alt fra å få bedre oversikt over strømforbruket til å styre elektroniske komponenter i huset ut ifra når det er gunstig prismessig.

Tenk elsikkerhet 

Linea er opptatt av at kundene tenker elsikkerhet uavhengig av ny nettleiemodell. Linea fraråder å sette på vaskemaskinen og tørketrommelen på natten eller når du ikke er hjemme. Dette er en av de vanligste brannårsakene, og vil kun gi noen få øre i besparelser per vask.