Fakturering og forbruksavgift

Det skjer stadig endringer i energibransjen og som i stor grad er besluttet av myndighetene(NVE). Også rundt fakturering har det skjedd endringer som kan være vanskelig å få med seg. 

Hvem sender ut fakturaen, hva er gjennomfakturering og hvem skal man kontakte når man har fakturaspørsmål? Alt dette og mer til prøver vi å besvare her.

Her får du nyttig informasjon rundt fakturering:

 • Hva er gjennomfakturering?

  Gjennomfakturering innebærer at vi som nettselskapet sender vårt fakturagrunnlag for nettleien til din kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. 

  Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) har innført dette for at du som strømkunde enkelt kan velge kraftleverandør – uten å måtte gå fra en til to fakturaer.

  De fleste store kraftleverandørene i Norge har inngått avtale med oss om gjennomfakturering, og da er det dem du skal forholde deg til hvis du har spørsmål rundt faktura eller ønsker utsettelse på betalingen. 

  På fakturaen skal du raskt få oversikt over hvem som er din kraftleverandør og nettselskap med kontaktinformasjon.

 • Når skal jeg kontakte min kraftleverandør og dere som nettselskap?
 • Hvilke nettleie- og tilknytningsvilkår gjelder mellom meg som kunde og Linea?

  Vi i Linea benytter standardavtaler utarbeidet av Energi Norge.

  Energi Norges standard Nettleie- og tilknytningsavtale regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen beskriver også tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget. Når du er tilknyttet strømnettet og har begynt å bruke strøm har du godtatt vilkårene i avtalen. 

  Link til Standard nettleievilkår for forbrukskunder

  Link til Standardvilkår for næringskunder

 • Hva er forbruksavgift og vilkår for redusert eller fritak fra avgiften.

  Forbruksavgift er en statlig særavgift som faktureres av nettselskapene på vegne av staten. Avgiften gjelder både privatpersoner og foretak og inngår som en del av nettleien.

  Hvem får redusert sats eller fritak?

  Følgende næringsvirksomhet gir redusert forbruksavgift på elektrisk kraft:

  • industri- og bergverksproduksjon
  • produksjon av fjernvarme
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • skip i næring
  • produksjon eller omforming av energiprodukt

  Det er helt fritak fra avgiften på elektrisk kraft som leveres til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel

  I hovedsak er det elektrisk kraft som brukes i produksjonslokaler som gis fritak eller redusert avgiftsats, ikke administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.

  Brukes kraften av andre enn den anlegget er registrert på hos netteier, f.eks. en leietaker, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra å betale avgift som gjelder. 

  VIKTIG: Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nettselskapet nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om eventuelle endringer i bruken.

  Redusert avgiftssats eller fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i:

  • Forskrift om særavgift - FOR-2001-12-11-1451 (søk i Lovdata.no) 

  Her kan du søke om redusert eller fritak for forbruksavgift:

  Skjema forbruksavgift

  Link til Skattedirektoratets kodeveileder 

 • Ønsker du å søke redusert sats- eller fritak på forbruksavgift?

  Søknadskjema

  Link til Skattedirektoratets kodeveileder - Kode skal fylles ut i skjema