Nettleiepriser fra 01.01.2024

Det er viktig for oss utnytte kapasiteten i linjenettet så bra som mulig slik at vi kan minimere kostbare oppgraderinger. Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året der vi bruker mest strøm. 

Klarer vi å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare investeringer i strømnettet vårt. Bare ved å lade elbiler smartere, kan samfunnet ifølge NVE spare 11 milliarder i investeringer, og altså bidra til at nettleien ikke øker mer enn nødvendig.

Nettleiepriser

Disse nettleieprisene gjelder for alle kunder/anlegg som har et årsforbruk under 100.000 kWh per år.

Alle priser er ekslusiv MVA og offentlige avgifter

  • Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. Den timen i løpet av ett døgn der du bruker mest strøm blir døgnmaksen.
  • Energileddet per kWh er kostnaden du betaler for hvor mye strøm som er fraktet til deg gjennom strømnettet.  

Eksempel: En panelovn på 1 000 Watt som står på fullt i en time vil utgjøre 1 kWh på forbruket den aktuelle timen. Står panelovnen bare på ett kvarter vil dette bare utgjøre en fjerdedel, altså 0,25 kWh. Greit å vite 😊.

Statlige avgifter:

Deler av nettleien, som nettleveandøren er påkrevd å kreve inn, går til dekke den statlige forbruksavgiften og avgiften til energifondet.

Om forbruksavgiften

Fra årsskiftet øker den statlige forbruksavgiften, og 2023 satsen står i parantes. 

  • Januar - Mars:         9,51 øre/kWh (9,16)
  • April - desember: 16,44 øre/kWh (15,84)

Energifondet/ENØK
Alle nettselskaper i Norge er pålagt å kreve inn 1 øre per kWh for husholdningskunder og en årlig avgift på kr 800,- for næringskunder. Pengene går til energifondet som forvaltes av ENOVA. Les mer om ENØK-råd på www.enova.no. 

Renter og gebyrer (kan endres i løpet av året, og satsene for 2024 er ennå ikke bekreftet):

Forsinkelsesrente                                    12,5 % p.a.

Purre gebyr:                                             kr 41,-

Målerkontroll(eksernt laboratorium) kr 4.500,-  + mva for næring

Stengegebyr:                                            kr 2.400,-  + mva for næring
Stengegebyr (montør må ut)                kr 4.650,-  + mva for næring

Oppmøtegebyr:                                        kr 1.600,-  + mva for næring

Avlesningsgebyr *):    kr 1.500,- pr år + mva for næring
*) Ikke AMS måler/ikke kommunikasjonsenhet på AMS måler 

Få bedre oversikt over ditt strømforbruk

Linea har utviklet en nettleiekalkulator som viser deg hvordan du kommer ut mellom gammel- og ny nettleiemodell fordelt pr måned, der ditt forbruk de siste 12 månedene ligger til grunn med dagens nettleiepriser.  Du vil også se hvilke månedsmakser du har hatt de siste 12 månedene fordelt pr måned vist i kapasitetstrappen.

Kalkulatoren finner du «Min side» på vår nettside.

Varslingstjeneste når du bruker for mye strøm

På «Min side» er det mulig å bestille varsling på e-post/sms når forbruket ditt overstiger en valgt grense (f.eks. 10 kW). 

I tillegg til våre tjenester vet vi at det jobbes fra mange forskjellige leverandører som har- og videreutvikler forskjellige tjenestetilbud. Dette kan være alt fra å få bedre oversikt over strømforbruket til å styre elektroniske komponenter i huset ut ifra når det er gunstig prismessig.

Tenk elsikkerhet 

Linea er opptatt av at kundene tenker elsikkerhet uavhengig av ny nettleiemodell. Linea fraråder å sette på vaskemaskinen og tørketrommelen på natten eller når du ikke er hjemme. Dette er en av de vanligste brannårsakene, og vil kun gi noen få øre i besparelser per vask.