Kompensasjon ved strømbrudd

Du trenger ikke å søke om kompensasjon hvis strømbruddet varer over 12 timer. Utbetaling skjer automatisk.

Lyspære og mynter som symboliserer at strømstøtte gir penger tilbake til kunden ved høye priser

Med de AMS strømmålerne får vi som nettselskap mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd. Du vil automatisk få økonomisk kompensasjon dersom strømmen er borte i mer enn 12 timer.

  • For husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time til strømmen er tilbake.
  • For fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time til strømmen er tilbake.

Utbetalingen

skjer via fratrekk på faktura innen 12 uker.

Kunder uten AMS-måler eller uten kommunikasjonsenhet må varsle sitt nettselskap når de er uten strøm dersom det ikke er åpenbart at nettselskapet kjenner til feilen.

Kompensasjonen kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie, og du får ingen kompensasjon hvis du selv er årsak til brudd over 12 timer.

Vi jobber hele tiden med mange tiltak for å begrense strømbrudd.

Spørsmål og svar om Strømbrudd

Regnes det som strømbrudd dersom strømmen kommer og går?

Ja, det regnes som strømbrudd hvis strømmen går og kommer tilbake. Hvis du opplever flere påfølgende brudd uten at strømforsyningen opprettholdes i minimum to timer sammenhengende, regnes det som ett strømbrudd.

Hvem bestemmer satsene for kompensasjon for strømbrudd?

Satsene for kompensasjon fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hvilken forskrift regulerer dette?

Ordningen om kompensasjon for langvarig strømbrudd er regulert i kapittel 9A i "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer."