Avtaler og vilkår

Forholdet mellom Linea og våre kunder er regulert gjennom standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått.

Forholdet mellom deg som kunde og Linea som ditt nettselskap er regulert gjennom våre nettleie avtaler og vilkår. Vi ønsker at du er kjent med og forstår disse vilkårene best mulig slik at forholdet oppfattes som åpent og rettferdig. Her kommer en gjennomgang av de viktigste punktene:

Nettleie- og tilknytningsavtaler

Vi benytter standardavtaler utarbeidet av Energi Norge, bransjeorganisasjonen for energibransjen. Disse avtalene fastsetter rettigheter og plikter for både kunder og nettselskap. Når du er tilknyttet strømnettet og bruker strøm, har du akseptert vilkårene i avtalen. For en grundigere forklaring kan du lese nettleie- og tilknytningsvilkårene for forbrukskunder og næringskunder.

Standard nettleieavtale

Denne avtalen regulerer ditt forhold til oss som nettleverandør og beskriver betingelsene for tilknytning til strømnettet. Den tar også opp rettighetene og pliktene dine som strømkunde. Les hele avtalen for forbrukskunder

Standardvilkår for næringskunder

Hvis du driver en bedrift, gjelder spesifikke vilkår for næringskunder. Denne avtalen tar hensyn til de unike behovene og kravene til bedriftskunder. Les hele avtalen for næringskunder

Forbruksavgift

Forbruksavgift er en statlig særavgift som nettselskapene fakturerer på vegne av staten. Denne avgiften er en del av nettleien, som berører både privatpersoner og bedrifter. Noen virksomheter kan ha rett til en redusert sats eller fullstendig fritak fra denne avgiften, avhengig av virksomhetstype.

Hvem kvalifiserer for redusert sats eller fritak?

Redusert sats eller fritak fra forbruksavgiften gjelder for visse næringsvirksomheter og prosesser, inkludert kraft til industriproduksjon, fjernvarmeproduksjon, datasentre med høy effekt, skip i næring og produksjon/omforming av energiprodukter. Det er også fullt fritak for avgiften for spesifikke, kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og skinnegående transportmidler.