Forbruksavgift

Forbruksavgift (el-avgift) er en avgift på forbruk av elektrisk kraft

Montør som jobber i stolpe med vakker natur rundt seg.

Forbruksavgift & vilkår for redusert eller fritak fra avgiften

Forbruksavgift er en spesiell avgift fastsatt av staten og fakturert av nettselskapene på vegne av myndighetene. Avgiften gjelder både for private husholdninger og bedrifter og inngår i nettleien du betaler.

Hvem kvalifiserer for redusert sats eller fritak?

Visse typer næringsvirksomheter har muligheten til å få en redusert sats for forbruksavgiften på elektrisk kraft. Dette inkluderer:

  • Industri- og bergverksproduksjon
  • Produksjon av fjernvarme
  • Datasentre med strømuttak over 0,5 MW
  • Skip som brukes i næringsøyemed
  • Virksomheter som er involvert i produksjon eller omforming av energiprodukter

Noen kategorier er også helt fritatt fra forbruksavgiften. Dette gjelder:

  1. Spesifikke prosesser som krever mye kraft
  2. Veksthusnæringen
  3. Elektrisk kraft brukt til fremdrift av skinnegående transportmidler

I hovedsak er det elektrisk kraft som brukes i produksjonslokaler som er berettiget til redusert sats eller fritak fra denne avgiften. Det er viktig å merke seg at for bygninger der mer enn 80 % av arealet brukes til administrasjon, skal det betales full avgift for all kraft som leveres til bygningen.

Hvis elektrisk kraft brukes av en annen part enn den som er registrert som eier hos nettselskapet (for eksempel en leietaker), er det brukerens ansvar å søke om redusert sats eller fritak fra avgiften.

Viktig Informasjon

Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melde fra til nettselskapet om eventuelle endringer i bruken av elektrisk kraft.

Regelverket som styrer redusert avgiftssats eller fritak fra forbruksavgift er spesifisert i Forskrift om særavgift (FOR-2001-12-11-1451), som kan søkes opp på Lovdata.no.

For innsending av skjema forbruksavgift – logg inn på vår innlogging portal min side. Finner du ikke skjema der, send da forespørsel til forbuksavgift@linea.no for å få tilsendt skjema til min side.