Hva er nettleie

Nettleie hos Linea – hva det egentlig betyr for deg

For å kunne bruke strøm er du nødt til å betale for to produkter

  • Strøm (Valgfritt strømsalgsselskap)
  • Nettleie (Linea for hele Helgeland)

Hva er nettleie?

Nettleie er den kostnaden du betaler for å få strømmen du bruker, transportert fra produksjonsstedet til hjemmet ditt. Leien går til å sikre en pålitelig og trygg strømforsyning, samt for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i ditt område. Nettleien regnes ut basert på hvor mye strøm du bruker.

Hvorfor betaler du for nettleie?

Nettleien er en del av et spleiselag. Pengene du betaler, sammen med bidragene fra andre kunder, brukes til å opprettholde og forbedre strømnettet. Dette er viktig for å sikre at du alltid har tilgang til elektrisitet når du trenger det, uten avbrudd.

Tilknytningsavgift

I tillegg til nettleien, må de som blir tilknyttet strømnettet betale en tilknytningsavgift. Dette dekker kostnadene for å fysisk knytte strømtilførselen til ditt hjem eller virksomhet.

Mva. (merverdiavgift) på nettleien:

  • Privatpersoner: I Nordland, Troms og Finnmark er private husholdninger fritatt for mva. på nettleie.
  • Bedrifter: Bedriftskunder må betale mva. på nettleien.

Alle er med på spleiselaget:

På Helgeland er alle som er tilknyttet strømnettet med på spleiselaget. Dette betyr at du, sammen med andre i ditt område, bidrar til å opprettholde og forbedre strømnettet som Linea har ansvaret for. Sammen sikrer vi en pålitelig strømforsyning for alle.

Mer info om nettleie

Hva går nettleien til?

Nettleien dekker kostnader til utbygging, drift, overvåkning og vedlikehold av strømnettet. I tillegg betaler du statlige avgifter over nettleien. Mer enn halvparten av det du betaler i nettleie går faktisk til statlige avgifter som forbruksavgift på elektrisk kraft, avgift til energifondet Enova, eiendomsskatt og merverdiavgift.

Hvordan bestemmes prisen på nettleie?

Myndighetene bestemmer hvor stor inntekten til et nettselskap kan være i løpet av et år. Regulering av inntekten er for å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolsituasjon ved å ta for høy nettleie.

Les mer om regulering av nettselskapene hos RME (Reguleringsmyndigheten for energi)

Kan jeg velge nettselskap?

Det finnes kun et nettselskap innenfor hvert geografiske område, og du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap du tilhører.